La morositat de bancs i caixes arriba fins al 6,5% al maig, una xifra que no es donava des del 1994

Barcelona (ACN).- La xifra de dubtosos de bancs, caixes i cooperatives de crèdit va sumar 113.000 milions al maig passat, cosa que suposa tenir una morositat del 6,46%, segons el Banc d'Espanya. L'import d'impagats va augmentar un 2,2% respecte a l'abril i un 20% en relació amb el maig del 2010, quan la taxa era del 5,39%. Aquesta morositat no es veia des del novembre del 1994, quan es trobava prop del 7,5%. Fins aquest 30 de juny, el Banc d'Espanya presentava les dades de morositat desagregades en bancs, caixes i cooperatives, a més d'entitats financeres. A partir d'aquest juliol, el regulador presenta les xifres agrupades en entitats de dipòsit (bancs, caixes i cooperatives) i el conjunt del sistema financer.
La morositat de bancs i caixes arriba fins al 6,5% al maig, una xifra que no es donava des del 1994

La morositat de bancs i caixes arriba fins al 6,5% al maig, una xifra que no es donava des del 1994

Barcelona (ACN).- La xifra de dubtosos de bancs, caixes i cooperatives de crèdit va sumar 113.000 milions al maig passat, cosa que suposa tenir una morositat del 6,46%, segons el Banc d'Espanya. L'import d'impagats va augmentar un 2,2% respecte a l'abril i un 20% en relació amb el maig del 2010, quan la taxa era del 5,39%. Aquesta morositat no es veia des del novembre del 1994, quan es trobava prop del 7,5%. Fins aquest 30 de juny, el Banc d'Espanya presentava les dades de morositat desagregades en bancs, caixes i cooperatives, a més d'entitats financeres. A partir d'aquest juliol, el regulador presenta les xifres agrupades en entitats de dipòsit (bancs, caixes i cooperatives) i el conjunt del sistema financer.