La modificació de dos planejaments urbanístics de Rialp permetran construir habitatges per a joves i gent gran

La modificació de dos planejaments urbanístics de Rialp permetran construir habitatges per a joves i gent gran

La modificació de dos planejaments urbanístics de Rialp permetran construir habitatges per a joves i gent gran

Vista general del poble de Rialp, al Pallars Sobirà. (horitzontal)

Vista general del poble de Rialp, al Pallars Sobirà. (horitzontal)

ACN La Seu d'Urgell.-El municipi de Rialp (Pallars Sobirà) podrà construir habitatges dotacionals públics al seu terme, gràcies a la modificació de dos planejaments urbanístics que ha aprovat aquest dimarts la Comissió territorial d'urbanisme de l'Alt Pirineu, presidida pel director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra. La Comissió ha aprovat modificar les Normes subsidiàries de planejament que afecten tot el municipi i també modificar el pla parcial urbanístic de l'àmbit SUD-1 situat al nord del nucli de Rialp, entre la C-13 i el riu. Gràcies a aquestes modificacions, es podrà construir habitatge dotacional públic, que és aquell que ofereix estades temporals a persones amb necessitats d'assistència, com ara gent gran, o bé d'emancipació.

Aquest tipus d'habitatge se situarà en sòl de titularitat pública, qualificat d'urbà o urbanitzable, i haurà de preveure almenys una plaça d'aparcament per cada dos pisos. El seu ús serà compatible amb el d'equipaments. En el cas del sector SUD-1, la modificació del Pla parcial concreta que es destinaran 798 m2 de sòl municipal per construir 10 pisos dotacionals, situats en dues parcel·les al nord-oest de l'àmbit.