La Masó renova el paviment i el subsòl dels seus carrers

La Masó (Alt Camp).- L'Ajuntament de la Masó ha engegat la renovació del paviment dels seus carrers i dels diferents serveis que hi ha al subsòl, com són les xarxes d'abastament d'aigua i gas, les clavegueres i la xarxa per als regants. Les obres van començar l'octubre passat al carrer de Sant Sebastià, que està gairebé enllestit i ara s'està actuant al carrer de la Col. El carrer Major serà el pròxim carrer on s'iniciaran les obres i després serà el torn del carrer Santa Magdalena, la plaça de l'Església i el carrer Prim. L'actual pavimentació i les xarxes del subsòl daten dels anys seixanta. Les obres estan finançades per l'Ajuntament, la Diputació de Tarragona i la Generalitat, a través del PUOSC.
La Masó renova el paviment i el subsòl dels seus carrers

La Masó renova el paviment i el subsòl dels seus carrers

La Masó (Alt Camp).- L'Ajuntament de la Masó ha engegat la renovació del paviment dels seus carrers i dels diferents serveis que hi ha al subsòl, com són les xarxes d'abastament d'aigua i gas, les clavegueres i la xarxa per als regants. Les obres van començar l'octubre passat al carrer de Sant Sebastià, que està gairebé enllestit i ara s'està actuant al carrer de la Col. El carrer Major serà el pròxim carrer on s'iniciaran les obres i després serà el torn del carrer Santa Magdalena, la plaça de l'Església i el carrer Prim. L'actual pavimentació i les xarxes del subsòl daten dels anys seixanta. Les obres estan finançades per l'Ajuntament, la Diputació de Tarragona i la Generalitat, a través del PUOSC.