La majoria dels catalans creu que s'hauria de donar feina als immigrants sense papers

La situació dels immigrants sense papers s'hauria de solucionar, segons la majoria de la població, integrant aquestes persones i donant-los feina. Fins a un 78% dels catalans pensa així davant d'una minoria, el 21%, que és partidària d'expulsar-los. És el resultat de l'enquesta de seguretat de Catalunya. Destaca també el fet que molts ciutadans creuen que la seguretat al seu poble es manté igual o fins i tot ha millorat.
La majoria dels catalans creu que s'hauria de donar feina als immigrants sense papers
Catalunya

La majoria dels catalans creu que s'hauria de donar feina als immigrants sense papers

La situació dels immigrants sense papers s'hauria de solucionar, segons la majoria de la població, integrant aquestes persones i donant-los feina. Fins a un 78% dels catalans pensa així davant d'una minoria, el 21%, que és partidària d'expulsar-los. És el resultat de l'enquesta de seguretat de Catalunya. Destaca també el fet que molts ciutadans creuen que la seguretat al seu poble es manté igual o fins i tot ha millorat.
Malgrat la sensació que es té sovint sobre l'increment imparable dels delictes i la impunitat dels delinqüents, l'enquesta de seguretat pública de Catalunya de l'any 2001 demostra que els ciutadans del Principat consideren que, al seu municipi, els nivells de seguretat són millors que l'any anterior. Un 15% de la població pensa que els nivells de delinqüència han augmentat, un 27% pensa que han millorat i un 55% que estan igual. La dada es refereix a nivells del propi municipi, però hi ha la idea que, en altres llocs més allunyats, dels quals no es té coneixement directe, la situació empitjora. Un altre extrem de l'enquesta que crida l'atenció és la percepció que la seguretat vial ha disminuït durant el 2001. Un 25% de la població pensa que el trànsit és pitjor que el 2000, un 23% pensa que es condueix millor i un 55% troba que no ha variat. Un dels temes a què l'enquesta ha prestat més interès ha sigut el fenomen de la immigració. La majoria de la gent percep el fenomen de la immigració com un tema molt delicat, però, mentre que el 78% pensa que als sense papers se'ls ha de legalitzar i ajudar a trobar feina, només un 22% creu que se'ls ha d'expulsar. L'enquesta també reflecteix que la majoria pensa que els immigrants fan treballs que els catalans no volen fer, que és important que s'integrin als costums del país i que aprenguin el català. En canvi, molt poca gent creu que els immigrants prenguin feina a la gent d'aquí o que la seva presència provoqui por als catalans.