La lluita contra les desigualtats entre barris i la salut mental, pilars del primer Pla de Salut de Barcelona 2016-2020

La lluita contra les desigualtats entre barris i la salut mental, pilars del primer Pla de Salut de Barcelona 2016-2020

La lluita contra les desigualtats entre barris i la salut mental, pilars del primer Pla de Salut de Barcelona 2016-2020

ACN Barcelona.-L'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Salut han elaborat per primera vegada, un Pla de Salut concret per a la capital catalana a partir del pla que ha elaborat el Govern . A través d'una setantena de projectes basats en deu línies, vol incidir en aspectes com la lluita contra les desigualtats, la salut mental, la salut comunitària o la universalitat del sistema en el període 2016-2020 responent a l'especificitat de població que hi ha als diferents barris. Per això, per exemple, es prioritzaran districtes com Nou Barris, Sant Andreu, Ciutat Vella o Sant Martí, que en la darrera enquesta de salut va quedar demostrada la seva vulnerabilitat enfront la zona nord de la ciutat.

Reduir les desigualtats entre els diferents barris de Barcelona és la principal del Pla de Salut de la ciutat que han elaborat el Departament de Salut i l'Ajuntament, a través del Consorci de Salut de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de Barcelona. És la primera vegada que els diferents òrgans elaboren un pla específic per la capital catalana, un fet que segons el director del Servei Català de la Salut, David Elvira, representa un ''punt d'inflexió'' a l'hora d'abordar la sanitat a Barcelona i ha destacat que s'ha pogut fer un ''diagnòstic compartit'' amb les autoritats municipals. En aquesta lluita contra les desigualtats socials es prioritzarà en 18 barris i quatre districtes: Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris i Ciutat Vella, les zones de la ciutat que segons la darrera enquesta de salut, tenen una esperança de vida 11 anys menor que la de la zona nord. Gemma Tarafa, comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, destaca que cal prioritzar aquestes zones però no per això, es deixarà de treballar per a tots els barris que puguin tenir població vulnerable. Així, per exemple, es desenvoluparan accions que puguin millorar l'atenció dels serveis sanitaris a aquesta població, sobretot en l'atenció primària, s'implementarà un conveni per compartir dades clíniques i socials entre ajuntament i Departament, o s'impulsarà una estratègia per reconèixer les famílies cuidadores. L'objectiu final és garantir un sistema sanitari públic i universal.També s'introduiran accions per potenciar la salut comunitària, s'introduiran accions per millorar la salut sexual i reproductiva, així com la prevenció de les malalties de transmissió sexual, i es vol millorar el model de prevenció, detecció, atenció i recuperació de la violència de gènere dels infants i de la gent gran, així com també reforçar les accions per salut ambiental.En total hi ha uns 68 projectes emmarcats en aquestes línies estratègiques sorgides del pla general de Salut del Departament que van encaminades a millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. Millorar l'atenció en salut mentalLa salut mental i el desplegament d'un pla concret per a la ciutat també és una de les prioritats de Salut i Ajuntament. Tarafa a xifrat en un 12% els barcelonins que poden patir algun trastorn i per aquest motiu, ha defensat destinar més recursos a atendre aquestes persones. David Elvira ha reconegut que la salut mental és un àmbit que ''estructuralment ha estat mal finançada'' i ha destacat que les taxes de suïcidi o la necessitat d'atendre la salut mental d'infants i joves, com a mostres que cal posar-hi més èmfasis