La llengua aragonesa figura amb codi propi al registre de classificació de llengües

El Comitè Assessor Conjunt d'Autoritats de Registre de l'estàndard de classificació de llengües ISO 639, ha aprovat la inclusió de la llengua aragonesa en aquesta llista. Aquesta decisió és un nou pas en el procés de reconeixement de la llengua aragonesa i col·laborarà a dignificar-la i difondre-la. Per una banda servirà per incloure l'aragonès en una categoria independent i, per altra banda, gràcies a aquesta inclusió, es podrà sol·licitar la traducció de "software" informàtic comercial i dels grans portals i buscadors.
La llengua aragonesa figura amb codi propi al registre de classificació de llengües
Aragó

La llengua aragonesa figura amb codi propi al registre de classificació de llengües

El Comitè Assessor Conjunt d'Autoritats de Registre de l'estàndard de classificació de llengües ISO 639, ha aprovat la inclusió de la llengua aragonesa en aquesta llista. Aquesta decisió és un nou pas en el procés de reconeixement de la llengua aragonesa i col·laborarà a dignificar-la i difondre-la. Per una banda servirà per incloure l'aragonès en una categoria independent i, per altra banda, gràcies a aquesta inclusió, es podrà sol·licitar la traducció de "software" informàtic comercial i dels grans portals i buscadors.
Actualitzat
La sol·licitud d'inclusió a la llista ISO s'ha fet gràcies a una iniciativa ciutadana, que té com a objectiu la traducció a l'aragonès de "software" informàtic divers, en especial el "software" lliure i del sistema operatiu GNU, per a la qual cosa ja s'han constituït dues llistes de distribució des de les quals es coordina aquesta tasca.