La llei de l'audiovisual catalana és totalment homologable segons una comparativa europea

La llei que regula l'actuació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya és perfectament homologable a la dels principals països occidentals, segons demostra un informe del Consell d'Europa. El CAC s'ha remès a aquest document per reivindicar la seva independència davant les crítiques del president de l'Institut Internacional de Premsa. Johann Fritz ha enviat una carta oberta a Pasqual Maragall en què considera un acte de censura l'informe del Consell de l'Audiovisual sobre la COPE.
La llei de l'audiovisual catalana és totalment homologable segons una comparativa europea
Barcelona

La llei de l'audiovisual catalana és totalment homologable segons una comparativa europea

La llei que regula l'actuació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya és perfectament homologable a la dels principals països occidentals, segons demostra un informe del Consell d'Europa. El CAC s'ha remès a aquest document per reivindicar la seva independència davant les crítiques del president de l'Institut Internacional de Premsa. Johann Fritz ha enviat una carta oberta a Pasqual Maragall en què considera un acte de censura l'informe del Consell de l'Audiovisual sobre la COPE.
Actualitzat
El document del Consell d'Europa compara l'estructura, la composició i les competències dels diferents organismes de control del sector audiovisual a la Unió Europea. El CAC es defineix com un organisme de caràcter independent que vetlla pel pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural en el conjunt del sistema audiovisual de Catalunya. Les decisions només es prenen a través de previsions de règim jurídic que únicament són susceptibles de control i correcció a través dels òrgans jurisdiccionals. La composició d'aquests òrgans jurisdiccionals és de natura col·legiada i hi estan integrades persones de prestigi, experiència professional contrastada i sotmeses a un règim d'incompatibilitats. Aquesta normativa -recorda el CAC referint-se al document del Consell d'Europa- és similar a la que s'aplica en les legislacions italiana, britànica i francesa.

La carta oberta del president de l'Institut Internacional de la Premsa, Johann P. Fritz, considera que l'actuació del CAC en relació amb la COPE "marca un retorn a les èpoques passades de censura i repressió". El CAC va elaborar un informe sobre la COPE en què afirma que la cadena d'emissores s'ha extralimitat en l'exercici del dret a la llibertat d'informació i demana al govern català que iniciï accions per corregir-ho.

NOTÍCIES RELACIONADES