La junta local de Figueres convoca un concurs per a la redacció dels projectes de dos llars d'infants a la Marca de l'Ham ¿ Vilatenim i al Poble Nou

Figueres.- La junta local de Figueres convoca un concurs per a la redacció dels projectes de dos llars d'infants a la Marca de l'Ham - Vilatenim i al Poble Nou. En els punts 6 i 7 de la convocatòria s'ha aprovat l'expedient per a la contractació, mitjançant concurs obert, de la redacció del projecte tècnic i direcció de les obres de construcció d'una llar d'infants al sector del Camí de Vilatenim i del Rec Susanna.
La junta local de Figueres convoca un concurs per a la redacció dels projectes de dos llars d'infants a la Marca de l'Ham ¿ Vilatenim i al Poble Nou

La junta local de Figueres convoca un concurs per a la redacció dels projectes de dos llars d'infants a la Marca de l'Ham ¿ Vilatenim i al Poble Nou

Figueres.- La junta local de Figueres convoca un concurs per a la redacció dels projectes de dos llars d'infants a la Marca de l'Ham - Vilatenim i al Poble Nou. En els punts 6 i 7 de la convocatòria s'ha aprovat l'expedient per a la contractació, mitjançant concurs obert, de la redacció del projecte tècnic i direcció de les obres de construcció d'una llar d'infants al sector del Camí de Vilatenim i del Rec Susanna.