La Junta Electoral Central prohibeix els cartells de "No a la guerra" als col·legis electorals

La Junta Electoral Central ha prohibit l'exhibició de cartells o missatges amb el lema "No a la guerra" als col·legis electorals i als voltants perquè tenen "connotacions polítiques". Tampoc no el podran lluir els interventors de les diferents candidatures. Aquesta decisió s'ha adoptat en l'última reunió d'aquest òrgan, després d'una consulta plantejada per la Junta Electoral Provincial de València, que volia saber si és admissible la utilització per part d'interventors, apoderats i membres de taules electorals de cartells de "No a la guerra".
La Junta Electoral Central prohibeix els cartells de "No a la guerra" als col·legis electorals
25-M

La Junta Electoral Central prohibeix els cartells de "No a la guerra" als col·legis electorals

La Junta Electoral Central ha prohibit l'exhibició de cartells o missatges amb el lema "No a la guerra" als col·legis electorals i als voltants perquè tenen "connotacions polítiques". Tampoc no el podran lluir els interventors de les diferents candidatures. Aquesta decisió s'ha adoptat en l'última reunió d'aquest òrgan, després d'una consulta plantejada per la Junta Electoral Provincial de València, que volia saber si és admissible la utilització per part d'interventors, apoderats i membres de taules electorals de cartells de "No a la guerra".
Actualitzat
La Junta ha recordat que "té acordat que els interventors o apoderats de les diferents candidatures només podran portar emblemes o símbols que permetin la seva identificació per aquells electors que necessitin la seva assistència". En canvi, està "prohibida el dia de l'elecció la utilització de llegendes, símbols, emblemes o lemes que, directa o indirectament", puguin ser considerats com actes de campanya electoral. Pel que fa a la col·locació de cartells amb el "No a la guerra" als col·legis electorals o als voltats la Junta Electoral Central, explica que, en aquests llocs, tampoc no hi ha d'haver "cap missatge amb connotacions polítiques".