La Generalitat, Viladecans i la Cambra de Comerç impulsen la ciutat de la mobilitat

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, l'alcalde de Viladecans, Jaume Montfort, i el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Miquel Valls, han firmat un conveni de col·laboració per a la promoció, implantació, gestió i explotació d'un parc aeroespacial i de la mobilitat al sector de Ca l'Alemany de Viladecans. Amb aquest acord es fixa la voluntat de totes les parts per crear un consorci urbanístic que desenvolupi la futura ciutat aeroespacial.
La Generalitat, Viladecans i la Cambra de Comerç impulsen la ciutat de la mobilitat
Transport

La Generalitat, Viladecans i la Cambra de Comerç impulsen la ciutat de la mobilitat

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, l'alcalde de Viladecans, Jaume Montfort, i el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Miquel Valls, han firmat un conveni de col·laboració per a la promoció, implantació, gestió i explotació d'un parc aeroespacial i de la mobilitat al sector de Ca l'Alemany de Viladecans. Amb aquest acord es fixa la voluntat de totes les parts per crear un consorci urbanístic que desenvolupi la futura ciutat aeroespacial.
Actualitzat
El parc aeroespacial serà un espai industrial on es desenvoluparan activitats productives relacionades amb l'aeronàutica i la mobilitat, així com les de totes les empreses vinculades a la navegació aèria i espacial, amb el subministrament d'equipaments per als aeroports i amb la fabricació de components per a tota mena de vehicles. Tant la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, com l'Ajuntament de Viladecans, amb el suport de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, han manifestat l'interès i la indoneïtat de promoure el desenvolupament urbanístic d'un espai al Baix Llobregat on es puguin dur a terme aquestes activitats. En aquest sentit, les tres parts han conclòs que l'espai idoni per al parc aeroespacial és el sector de Ca l'Alemany, situat entre la carretera C-32 (corredor del Mediterrani) i la línia ferroviària de la Renfe. Aquest espai és, en un 70%, propietat de l'INCASOL, entitat que planejarà i gestionarà el parc sota supervisió de la comissió de seguiment. El futur sector està qualificat de sòl urbanitzable i té una superfície de 535.515 metres quadrats. D'aquests, un 50% seran d'ús públic (vials, aparcaments, zones verdes i equipaments) i l'altre 50%, d'ús privat per a activitats econòmiques lligades als usos relacionats amb el món aeronàutic, atesa la proximitat amb l'aeroport del Prat. Mitjançant l'acord firmat avui, les tres parts es comprometen, d'una banda, a col·laborar per aconseguir finançament públic i privat per al projecte i, d'altra banda, a constituir una comissió de seguiment que coordini les actuacions de totes les administracions, que fixi els criteris per a l'adjudicació de les parcel·les industrials, i a la qual es podran adherir entitats públiques o empreses privades que hi estiguin interessades. La ubicació del parc al sector de Ca l'Alemany l'avala l'estudi favorable de l'empresa Gestió i Promoció Aeroportuària SA, participada per la Cambra de Comerç de Barcelona, i compta amb el suport de les administracions i corporacions públiques que conformen l'Associació Barcelona Aeronàutica i de l'Espai, que agrupa diverses agrupacions de les administracions central, autonòmica i local, les empreses catalanes del sector aeroespacial i la Universitat Politècnica de Catalunya.