La Generalitat té un període mitjà de pagament a proveïdors de 39,42 dies a 30 de setembre

Barcelona (ACN).- El Departament d'Economia ha fixat el termini de pagament a proveïdors, a 30 de setembre, en 39,42 dies. Es tracta de la xifra que a partir d'aquest novembre les administracions públiques estan obligades a calcular i publicar mensualment, d'acord amb el mandat del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Les dades inclouen l'Administració de la Generalitat (departaments), el Servei Català de la Salut, l'ICS i l'ICASS, les entitats autònomes administratives i les entitats del sector públic. L'indicador de "període mitjà de pagament a proveïdors" (PMP) mesura el temps del pagament del deute comercial de les comunicats autònomes i es calcula segons una metodologia comuna del govern espanyol.
La Generalitat té un període mitjà de pagament a proveïdors de 39,42 dies a 30 de setembre

La Generalitat té un període mitjà de pagament a proveïdors de 39,42 dies a 30 de setembre

Barcelona (ACN).- El Departament d'Economia ha fixat el termini de pagament a proveïdors, a 30 de setembre, en 39,42 dies. Es tracta de la xifra que a partir d'aquest novembre les administracions públiques estan obligades a calcular i publicar mensualment, d'acord amb el mandat del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Les dades inclouen l'Administració de la Generalitat (departaments), el Servei Català de la Salut, l'ICS i l'ICASS, les entitats autònomes administratives i les entitats del sector públic. L'indicador de "període mitjà de pagament a proveïdors" (PMP) mesura el temps del pagament del deute comercial de les comunicats autònomes i es calcula segons una metodologia comuna del govern espanyol.