La Generalitat proposarà crear set vegueries en substitució de les quatre províncies

El futur mapa territorial de Catalunya va prenent forma. El govern català ha fet oficial el document d'ordenació amb què treballa i en destaca, al marge de les set vegueries que ja coneixíem, la voluntat de posar fi a les actuals províncies i diputacions. Això últim pot ser una mica més difícil perquè depèn de Madrid. En tot cas, la previsió és que després de les eleccions municipals del 2007 la nova ordenació sigui una realitat.
La Generalitat proposarà crear set vegueries en substitució de les quatre províncies
Nou mapa per a Catalunya

La Generalitat proposarà crear set vegueries en substitució de les quatre províncies

El futur mapa territorial de Catalunya va prenent forma. El govern català ha fet oficial el document d'ordenació amb què treballa i en destaca, al marge de les set vegueries que ja coneixíem, la voluntat de posar fi a les actuals províncies i diputacions. Això últim pot ser una mica més difícil perquè depèn de Madrid. En tot cas, la previsió és que després de les eleccions municipals del 2007 la nova ordenació sigui una realitat.
Actualitzat
El govern proposa agrupar les 41 comarques actuals de Catalunya en set vegueries, en lloc de les quatre províncies actuals: la vegueria de Girona, que seria com l'actual província, però sense la meitat de la Cerdanya, que ara comparteix amb la província de Lleida; la vegueria de Barcelona, que va des del Maresme fins a l'Alt Penedès i el Garraf i inclou tota la regió metropolitana de Barcelona; la de Lleida i la del Camp de Tarragona, que venen a ser la meitat de les províncies actuals, arran de la creació de les noves vegueries com la de les Terres de l'Ebre; la Catalunya Central, que incorpora el Solsonès, fins ara a la província de Lleida, i finalment la nova vegueria de l'Alt Pirineu i el Territori d'Aran, on hi ha la comarca de la Cerdanya. No es concreten dues qüestions polèmiques: quines seran les capitals de les vegueries ni quines noves comarques es crearan, tot i que la proposta diu "que el mapa comarcal evolucionarà cap a una estructura que es caracteritza per unes comarques en general més petites". No s'ignora que les Corts hi hauran de donar el vistiplau, però el govern proposa crear les vegueries després de les pròximes eleccions municipals, el 2007, i intentar progressivament que l'estat s'avingui a cedir-los competències. Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, es proposa que sigui la suma de les dues entitats actuals i la mancomunitat, amb un òrgan de govern format per regidors i presidit per un dels membres. La proposta de la Generalitat VEGUERIES Se'n crearan 7: Barcelona, Catalunya Central, Girona, Alt Pirineu i Aran, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, que substituiran les actuals 4 diputacions i províncies, si bé aquestes últimes es mantenen a efectes de l'elecció de diputats al Congrés i senadors. Atribucions: Es constitueixen en el primer àmbit de desplegament territorial de l'administració de la Generalitat (les dirigirà un delegat d'aquesta). Els departaments de la Generalitat hi adaptaran la seva estructura. Actuaran com a ens de cooperació supramunicipal ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA Aplegarà 36 municipis de la vegueria de Barcelona, unificant les tres entitats metropolitanes actualment existents. Actuarà com a òrgan de gestió supramunicipal. COMARQUES Continuarà havent-hi les mateixes que hi ha ara (41), però la voluntat del govern és ampliar-les d'acord amb les seves necessitats i amb els municipis. El seu òrgan rector serà un consell d'alcaldes. Se suprimeix l'actual composició dels consells a partir de l'elecció indirecta dels seus membres. Funcions: Prestació i gestió de serveis supramunicipals amb les competències que hi deleguin les vegueries i/o els municipis. MUNICIPIS Es mantindran els 946 actuals i els seus límits.

NOTÍCIES RELACIONADES