La Generalitat posa en marxa un nou portal jurídic que recull per primer cop el dret vigent a Catalunya

Barcelona (ACN).- El Govern ha posat en marxa el Portal Jurídic de Catalunya, http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic, una nova web que aplega per primer cop el dret vigent al país. El portal s'estrena aquest dijous en fase de proves i permet consultar de forma gratuïta i en català tots els textos consolidats de la legislació catalana, i una selecció de l'estatal i l'europea. En total, es pot accedir a més de 650 normes amb rang de llei i a 24.000 decrets i ordres de Catalunya publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) des de 1977. La normativa de Catalunya es complementa amb una selecció de normes estatals consolidades en català i amb els tractats constitutius de la Unió Europea.
La Generalitat posa en marxa un nou portal jurídic que recull per primer cop el dret vigent a Catalunya

La Generalitat posa en marxa un nou portal jurídic que recull per primer cop el dret vigent a Catalunya

Barcelona (ACN).- El Govern ha posat en marxa el Portal Jurídic de Catalunya, http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic, una nova web que aplega per primer cop el dret vigent al país. El portal s'estrena aquest dijous en fase de proves i permet consultar de forma gratuïta i en català tots els textos consolidats de la legislació catalana, i una selecció de l'estatal i l'europea. En total, es pot accedir a més de 650 normes amb rang de llei i a 24.000 decrets i ordres de Catalunya publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) des de 1977. La normativa de Catalunya es complementa amb una selecció de normes estatals consolidades en català i amb els tractats constitutius de la Unió Europea.