La Generalitat pagarà un cànon anual als ajuntaments que acullin presons

La Conselleria de Justícia de la Generalitat pagarà un cànon als ajuntaments que acullin centres penitenciaris. El consell executiu de la Generalitat ha aprovat un decret per pagar una "anualitat" als consistoris que accedeixin a ubicar en el seu terme municipal el centre penitenciari, un cànon que seguiran rebent mentre l'equipament penitenciari continuï en funcionament. La quantitat que els pobles que acullin presons han de rebre no ha estat especificada, sinó que vindrà determinada "pels criteris objectius a partir del valor del terreny i del valor de l'equipament".
La Generalitat pagarà un cànon anual als ajuntaments que acullin presons
Barcelona

La Generalitat pagarà un cànon anual als ajuntaments que acullin presons

La Conselleria de Justícia de la Generalitat pagarà un cànon als ajuntaments que acullin centres penitenciaris. El consell executiu de la Generalitat ha aprovat un decret per pagar una "anualitat" als consistoris que accedeixin a ubicar en el seu terme municipal el centre penitenciari, un cànon que seguiran rebent mentre l'equipament penitenciari continuï en funcionament. La quantitat que els pobles que acullin presons han de rebre no ha estat especificada, sinó que vindrà determinada "pels criteris objectius a partir del valor del terreny i del valor de l'equipament".
Aquesta mesura compensatòria vol actuar de reclam del Departament de Justícia per incentivar els ajuntaments a acceptar presons en el seu terme municipal. Tot i això, sembla que el projecte ha suscitat diferències dins del govern català, perquè hi ha qui creu que es pot entrar en una dinàmica perillosa. A més d'aquesta anualitat, el decret preveu que "com a màxim" un 1% del pressupost anual de l'obra a realitzar per la instal·lació de l'equipament penitenciari es destini a "actuacions de millora integral de l'entorn territorial" del municipi. Aquesta mesura podria aplicar-se també als municipis que estiguin desenvolupant la implantació d'una presó en el seu territori, com és el cas de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), ja que el decret tindria efectes retroactius.