La Generalitat pagarà 21 milions d'euros a les concessionàries per les rebaixes a les autopistes

Barcelona (ACN).- El Govern en funcions ha aprovat aquest dimarts un acord amb l'Estat per finançar part de les bonificacions de peatges del 2009, de manera que pagarà 21 milions d'euros a les concessionàries per les reduccions que van gaudir l'any passat els usuaris d'autopistes de titularitat de la Generalitat, que en total representen 51,4 milions d'euros. L'import acumulat -corresponent als exercicis entre 1999 i 2009- de les transferències rebudes de l'Estat per aquest concepte suma 177,5 milions d'euros. La resta del cost anual a suportar per la Generalitat per aquest concepte se sufraga amb aportacions del pressupost ordinari i, des de l'any 2007, amb recursos de la disposició addicional tercera de l'Estatut.
La Generalitat pagarà 21 milions d'euros a les concessionàries per les rebaixes a les autopistes

La Generalitat pagarà 21 milions d'euros a les concessionàries per les rebaixes a les autopistes

Barcelona (ACN).- El Govern en funcions ha aprovat aquest dimarts un acord amb l'Estat per finançar part de les bonificacions de peatges del 2009, de manera que pagarà 21 milions d'euros a les concessionàries per les reduccions que van gaudir l'any passat els usuaris d'autopistes de titularitat de la Generalitat, que en total representen 51,4 milions d'euros. L'import acumulat -corresponent als exercicis entre 1999 i 2009- de les transferències rebudes de l'Estat per aquest concepte suma 177,5 milions d'euros. La resta del cost anual a suportar per la Generalitat per aquest concepte se sufraga amb aportacions del pressupost ordinari i, des de l'any 2007, amb recursos de la disposició addicional tercera de l'Estatut.