La Generalitat obre un concurs per adjudicar les obres del complex esportiu Sant Jordi, a Tarragona

Tarragona.- El Consell Català de l'Esport ha obert el concurs en règim de concessió per a la redacció del projecte tècnic, execució i direcció de les obres i gestió de les noves instal·lacions del complex esportiu Sant Jordi a Tarragona. El complex ocupa una superfície de 7.342 metres quadrats que són part d'una finca de major superfície propietat de la Generalitat, situada entre l'avinguda del President Companys i l'avinguda Andorra. Al complex esportiu Sant Jordi actualment hi ha construïdes dues piscines a l'aire lliure, un pavelló poliesportiu, una pista poliesportiva i un frontó. L'estat de les instal·lacions va aconsellar el seu tancament donat que s'incomplia la normativa vigent.Per tornar a obrir al públic aquestes instal·lacions cal abordar una remodelació integral de tot el complex, considerant que el pavelló es troba obsolet i ha de ser enderrocat. Aquesta obertura representarà acabar amb les polèmiques discussions sobre el seu futur i el retard amb què aquesta es produirà.
La Generalitat obre un concurs per adjudicar les obres del complex esportiu Sant Jordi, a Tarragona

La Generalitat obre un concurs per adjudicar les obres del complex esportiu Sant Jordi, a Tarragona

Tarragona.- El Consell Català de l'Esport ha obert el concurs en règim de concessió per a la redacció del projecte tècnic, execució i direcció de les obres i gestió de les noves instal·lacions del complex esportiu Sant Jordi a Tarragona. El complex ocupa una superfície de 7.342 metres quadrats que són part d'una finca de major superfície propietat de la Generalitat, situada entre l'avinguda del President Companys i l'avinguda Andorra. Al complex esportiu Sant Jordi actualment hi ha construïdes dues piscines a l'aire lliure, un pavelló poliesportiu, una pista poliesportiva i un frontó. L'estat de les instal·lacions va aconsellar el seu tancament donat que s'incomplia la normativa vigent.Per tornar a obrir al públic aquestes instal·lacions cal abordar una remodelació integral de tot el complex, considerant que el pavelló es troba obsolet i ha de ser enderrocat. Aquesta obertura representarà acabar amb les polèmiques discussions sobre el seu futur i el retard amb què aquesta es produirà.