La Generalitat encarrega un estudi per millorar l'accés a l'estació de Can Vidalet

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha encarregat un estudi per millorar l'accés al metro de Can Vidalet, de la línia 5. L'empresa encarregada de l'estudi encara no ha informat l'Ajuntament d'Esplugues de quin serà l'abast del projecte, i si inclourà la construcció d'un segon accés, tal com ha reclamat el consistori. L'alcalde, el socialista Lorenzo Palacín, ha enviat una carta al director general de Ports i Transports, Enric Ticó, per garantir el compliment de la normativa d'accessibilitat, així com la seguretat de l'estació i el servei als usuaris.
La Generalitat encarrega un estudi per millorar l'accés a l'estació de Can Vidalet
Esplugues de Llobregat

La Generalitat encarrega un estudi per millorar l'accés a l'estació de Can Vidalet

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha encarregat un estudi per millorar l'accés al metro de Can Vidalet, de la línia 5. L'empresa encarregada de l'estudi encara no ha informat l'Ajuntament d'Esplugues de quin serà l'abast del projecte, i si inclourà la construcció d'un segon accés, tal com ha reclamat el consistori. L'alcalde, el socialista Lorenzo Palacín, ha enviat una carta al director general de Ports i Transports, Enric Ticó, per garantir el compliment de la normativa d'accessibilitat, així com la seguretat de l'estació i el servei als usuaris.
Actualitzat