La Generalitat destinarà 35 milions d'euros el 2005 per millorar la integració dels immigrants

El departament d'Educació destinarà el curs que ve 35,3 milions d'euros a la posada en marxa d'un pla per millorar l'atenció i la integració dels alumnes immigrants, a través de la creació de 565 aules d'acolliment i la contractació de més professors, entre altres mesures. El Pla per la Llengua i la Cohesió Social, que ha presentat en roda de premsa la consellera d'Educació, Marta Cid, pretén fer front al repte que suposa l'increment permanent a les aules d'alumnes de procedència d'altres països, que en molts casos no saben ni el català ni el castellà.
La Generalitat destinarà 35 milions d'euros el 2005 per millorar la integració dels immigrants
Pla per la Llengua i la cohesió social

La Generalitat destinarà 35 milions d'euros el 2005 per millorar la integració dels immigrants

El departament d'Educació destinarà el curs que ve 35,3 milions d'euros a la posada en marxa d'un pla per millorar l'atenció i la integració dels alumnes immigrants, a través de la creació de 565 aules d'acolliment i la contractació de més professors, entre altres mesures. El Pla per la Llengua i la Cohesió Social, que ha presentat en roda de premsa la consellera d'Educació, Marta Cid, pretén fer front al repte que suposa l'increment permanent a les aules d'alumnes de procedència d'altres països, que en molts casos no saben ni el català ni el castellà.
Actualitzat
En el curs 2003-04 es van incorporar a les aules gairebé 74.000 alumnes immigrants, fet que va suposar un increment del 7,65% en relació amb l'any anterior, de manera que un de cada deu estudiants dels centres públics són ja estrangers. "La Generalitat i aquest departament ens comprometem en l'atenció i l'acollida d'aquest alumnat acabat d'arribar perquè creiem que és una qüestió de país", ha subratllat la consellera. La inversió d'un total de 35,3 milions d'euros en aquest pla, que implica també a l'escola concertada, suposa triplicar la quantitat que fins ara destinava aquesta conselleria a l'acollida dels alumnes estrangers a les escoles. A l'escola privada concertada, l'esforç de l'administració també creix, ja que la Generalitat doblarà el curs que ve les ajudes per als centres que tinguin un nombre significatiu d'alumnes immigrants, destinarà 40 professors per implantar les aules d'acolliment i els donarà suport i assessorament, de manera que es passarà dels 3.600 euros que rebien per classe als 7.200. De moment, els centres que s'han acollit al pla ho han fet de manera voluntària donat l'interès de la Generalitat perquè les escoles i instituts es comprometin en aquest projecte, encara que l'objectiu és estendre-ho a la xarxa sufragada amb fons públics en futurs cursos. El director general d'Ordenació i Innovació Educativa, Blai Gasol, i el subdirector general de Llengua i Cohesió Social, Josep Vallcorba, han destacat que aquest pla pretén tant "impulsar" l'acollida dels immigrants com "consolidar" el català com a llengua vehicle de l'ensenyament i de cohesió social. En aquesta línia, Vallcorba ha apuntat que l'objectiu també és "actualitzar la immersió lingüística en català davant la creixent diversitat lingüística i cultural de l'alumnat", ja que en algunes ciutats com Barcelona els alumnes parlen ja més de cent llengües. Per aconseguir aquests objectius, s'ha creat una Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social, així com un Servei d'Interculturalitat i Cohesió Social, i es posaran en marxa equips territorials de suport educatiu en llengua, interculturalitat i cohesió social. Un dels recursos claus que s'implantarà el curs que ve per poder fer efectiu aquest programa, segons ha destacat la consellera, serà les "aules d'acolliment", enteses com un espai dins del centre, que permetin una primera atenció a l'alumnat que acaba d'arribar que, progressivament, se n'anirà incorporant a les aules ordinàries quan augmenti la seva competència amb el català. Aquestes aules comptaran amb un tutor especialitzat, equipament informàtic i material didàctic adequat i els professors participaran en un pla de formació per executar aquesta tasca. Malgrat que no hi ha un criteri únic per decidir on s'obren aules d'acolliment, el departament les ha promogut en centres amb un percentatge d'immigrants de al voltant del 15%. El pla, que incidirà no només en les hores lectives d'aquests alumnes sinó també en les no lectives i les d'activitats extraescolars, preveu una atenció emocional d'aquests nens, a més de lingüística, social, curricular o cultural. Dels una mica més de 560 centres que comptaran amb aules d'acolliment, unes 200 s'instal·laran en instituts i 360 en escoles d'educació infantil i primària.