La Generalitat destina 30'7 MEUR en millorar la planta de residus de Campdorà i en construir-ne una de nova al Bages

La Generalitat destina 30'7 MEUR en millorar la planta de residus de Campdorà i en construir-ne una de nova al Bages

La Generalitat destina 30'7 MEUR en millorar la planta de residus de Campdorà i en construir-ne una de nova al Bages

ACN Girona.-L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) invertirà 30'7 MEUR en millorar la infraestructura la planta de Campdorà (Gironès) i en construir-ne una de nova al Parc Ambiental de Bufalvent (Bages). La major part d'aquesta inversió anirà destinada a la instal·lació gironina. En concret, l'ARC hi aportarà 20'7 MEUR repartits en tres anualitats. Aquesta injecció de diners, fruit d'un conveni signat entre l'Ajuntament de Girona i l'ARC, permetrà millorar l'eficiència de la planta de valorització energètica de Campdorà. Pel que fa a la instal·lació del Bages, l'agència invertirà 10 MEUR en la construcció d'una planta de tractament de la fracció de residus municipals. La inversió en aquest cas es completarà el 2023.

El Consell d'Administració de l'ARC ha donat el vistiplau al conveni signat amb l'Ajuntament de Girona per la millora de les infraestructures de la planta de residus de Campdorà. En concret seran 20'7 MEUR que la Generalitat pagarà entre 2017 i 2019 i que s'afegiran a la inversió que es va atorgar el 2010 per finançar les actuacions prioritàries d'aquest projecte. En aquesta ocasió, l'aportació es durà a terme mitjançant el Fons de Gestió del Cànon i de transferències de la Generalitat, amb el compromís que les obres han d'haver-se completat el 2020, d'acord amb el Projecte aprovat pel consistori gironí.Per la seva part, l'ajuntament tramitarà, aprovarà i efectuarà la contractació de les actuacions, i obtindrà els permisos i llicències urbanístiques, d'obres i ambientals necessàries. També haurà de vetllar perquè la instal·lació admeti la fracció resta i rebuig generat a la comarca del Gironès, a més dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter.Per altra banda l'ARC també destinarà 10 MEUR a la construcció d'una nova planta de reciclatge al Parc Ambiental de Bufalvent. D'aquesta manera s'ha donat compliment al conveni signat entre l'ARC i el Consorci del Bages. Com en el cas gironí, la inversió es durà a terme a través del Fons de Gestió del Cànon i de transferències de la Generalitat i es preveu que s'hagi pagat el 2023. Transferència al CTR del VallèsMentre no es construeixi la nova planta del Bages, els residus generats en aquesta comarca es traslladaran al Centre de Tractament de Residus (CTR) Vallès, per fer-ne la gestió prèvia que exigeix la normativa europea. De fet, la primera anualitat que l'ARC pagarà, ha de servir per habilitar una instal·lació provisional per poder fer la transferència d'aquesta fracció des del Bages fins a Vacarisses, al Vallès Occidental, on se situa el CTR Vallès.Amb tot, l'ARC s'ha compromès a haver aportat tots els diners de la inversió a principis de 2023 i a tenir operativa la instal·lació que permetrà fer la transferència al CTR del Vallès el 2018. Per la seva banda, el Consorci del Bages posarà els terrenys per implantar la nova infraestructura, contractarà l'obra i l'explotació de la planta, i tramitarà i obtindrà els permisos i llicències necessàries.Així mateix acollirà, al dipòsit controlat del Parc Ambiental de Bufalvent, el rebuig i bioestabilitzat que sigui transferit des del CTR Vallès durant aquest període. També acollirà la fracció orgànica de recollida selectiva transferida pel Consorci del Vallès a la planta de compostatge del Parc Ambiental de Bufalvent.