La Generalitat demana 9.460 milions del Fons de Liquiditat per a aquest 2015

Des de la posada en marxa del FLA, l'any 2012, la Generalitat ha obtingut en forma de préstecs a través d'aquest fons 25.491 milions d'euros
La Generalitat demana 9.460 milions del Fons de Liquiditat per a aquest 2015
Barcelona

La Generalitat demana 9.460 milions del Fons de Liquiditat per a aquest 2015

Des de la posada en marxa del FLA, l'any 2012, la Generalitat ha obtingut en forma de préstecs a través d'aquest fons 25.491 milions d'euros
Actualitzat
Mas-Colell i Montoro se saluden a l'inici d'un Consell de Política Fiscal i Financera. (Foto: ACN)

Mas-Colell i Montoro se saluden a l'inici d'un Consell de Política Fiscal i Financera. (Foto: ACN)

La Generalitat ha sol·licitat formalment al Ministeri d'Hisenda la seva adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) per un import de 9.460 milions d'euros aquest 2015. D'aquesta quantitat, 1.440 milions es destinaran a atendre l'objectiu de dèficit públic autoritzat per a aquest any, el 0,7% del PIB, i 4.059 milions més serviran per a cobrir venciments de valors emesos i préstecs de banca internacional.

La sol·licitud del departament d'Economia també inclou 624 milions del retorn de préstecs associats a mecanismes de liquiditat activats per Hisenda des de l'any 2012, com les línies ICO i el Fons de Pagament a Proveïdors, a més de 2.322 milions de venciments de préstecs amb bancs espanyols, un concepte que aquest any s'incorpora per primera vegada a la normativa del FLA. L'import restant correspon a conceptes com el finançament de liquidacions negatives (125 milions) o les desviacions de dèficit pendents d'atendre fins al 2013 (578 milions).

Adhesió al FLA social

De cara a aquest any, el govern català ha sol·licitat també l'adhesió al denominat FLA social, un nou fons creat per finançar deutes de les comunitats amb els ens locals vinculats a convenis de despesa social anteriors a l'any 2015. En aquest cas, el departament preveu que l'import sol·licitat no serà superior a 308 milions d'euros.

Des de la posada en marxa del FLA, l'any 2012, la Generalitat ha obtingut en forma de préstecs a través d'aquest fons un total de 25.491 milions d'euros.