La Generalitat crea un fons per millorar el finançament dels municipis petits

El conseller de Governació, Josep Maria Pelegrí, ha presentat a Lleida les inversions que es destinaran l'any 2003 als municipis dins el Pla Únic d'Obres i Serveis. A banda d'aquest pla, la Generalitat destinarà una partida específica dins del fons de cooperació local que preveu destinar 1,9 milions d'euros als municipis amb menys de mil habitants, d'aquesta manera es vol compensar la reducció d'ingressos dels ajuntaments en deixar de cobrar l'impost d'activitats econòmiques.
La Generalitat crea un fons per millorar el finançament dels municipis petits
Lleida

La Generalitat crea un fons per millorar el finançament dels municipis petits

El conseller de Governació, Josep Maria Pelegrí, ha presentat a Lleida les inversions que es destinaran l'any 2003 als municipis dins el Pla Únic d'Obres i Serveis. A banda d'aquest pla, la Generalitat destinarà una partida específica dins del fons de cooperació local que preveu destinar 1,9 milions d'euros als municipis amb menys de mil habitants, d'aquesta manera es vol compensar la reducció d'ingressos dels ajuntaments en deixar de cobrar l'impost d'activitats econòmiques.
Actualitzat
La Generalitat millorarà el finançament dels municipis de menys de mil habitants. Per això ha creat un nou fons de cooperació amb el món local dels qual es podran beneficiar 169 municipis de les comarques de Lleida. A més, ha creat un programa específic dins del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya destinat als municipis petits. El Fons de Cooperació Local per a l'any vinent permetrà millorar el finançament dels municipis de menys de 1.000 habitants. Segons preveu el pressupost de la Generalitat per al 2003, entre els 169 municipis petits que hi ha a les comarques de Lleida es repartirà prop d'1,9 milions d'euros. En concret, cada població rebrà 6.000 euros i una quantitat complementària que serà proporcional al nombre d'habitants. L'objectiu, com ha explicat el conseller de Governació, és compensar la reducció d'ingressos per la supressió parcial de l'impost d'activitats econòmiques. D'altra banda, el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, dotat amb 72 milions d'euros per al conjunt de Catalunya, inclou també un programa específic destinat als municipis petits. S'hi destinaran nou milions d'euros per a la millora d'equipaments, serveis i canalització d'aigües.