La Generalitat calcula un dèficit fiscal amb l'Estat de 16.570 milions

La diferència entre els diners que rep i dona puja en proporció al PIB
La Generalitat calcula un dèficit fiscal amb l'Estat de 16.570 milions

La Generalitat calcula un dèficit fiscal amb l'Estat de 16.570 milions

La diferència entre els diners que rep i dona puja en proporció al PIB
Iván Gutiérrez Actualitzat

Catalunya va rebre entre 11.500 i 16.500 milions menys del que va aportar a l'Estat l'any 2014. És el resultat de les balances fiscals publicades avui per la Generalitat de Catalunya, calculades pels diferents mètodes existents.

La Generalitat calcula que la diferència entre el que va enviar a l'Estat central i el que després  va rebre es van traduir en 16.570 milions d'euros negatius, que equival a un 8,4% del PIB català.

Són les anomenades balances fiscals, que es calculen a través dos mètodes. La Generalitat prefereix el mètode de flux monetari, que compta els diners que s'envien a Madrid (en conceptes com la recaptació dels grans impostos -IVA, IRPF-) i fa la resta amb la quantitat de diners que retorna l'estat en forma d'inversió i serveis al territori.

En aquest cas, el diferencial va ser negatiu (de 5,3 punts el 2013 i de 5,2 punts el 2014). Això es tradueix en que Catalunya va deixar d'ingressar, teòricament, 15.493 milions el 2013 i 16.570 milions el 2014, en relació al que va aportar a l'Estat. 

L'Estat espanyol utilitza un altre mètode, anomenada càrrega benefici. Aquest càlcul imputa les inversions que es fan al territori de forma directa, però també d'altres despeses que es consideren d'interès general i que per tant, també repercuteixen a l'economia catalana.

Un exemple és el que es paga als funcionaris del govern a Madrid, en tant que treballen pel conjunt de l'Estat; o per exemple, inversions com la compra de dos avions per a l'armada espanyola, tot i que la despesa es faci a Saragossa.

En aquest cas, el diferencial entre el que es va enviar i el que finalment es va rebre seria d'un 3,9% negatiu tant el 2013 com el 2014. Això es traduiria en una pèrdua d'ingressos teòrica de 11.590 milions l'any 2014, un 5,9% del PIB català. En definitiva, el dèficit fiscal s'incrementa tant en milions com en proporció al PIB en qualsevol dels dos mètodes. 

Els càlculs de l'Estat 

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública també va xifrar el dèficit fiscal de Catalunya en 9.892 milions d'euros el 2014, l'equivalent al 5,02% del producte interior brut, segons els càlculs del Sistema de Comptes Públics Territorialitzats.

Segons les xifres d'Hisenda, quatre aporten més del que reben: Catalunya (amb un saldo de -9.892 milions d'euros), la Comunitat de Madrid (-19.205 milions), el País Valencià (-1.735 milions) i les Illes Balears (-1.516 milions). L'Estat utilitza el mètode càrrega-benefici, però la diferència entre els càlculs de l'economista Angel de la Fuente i els que fa la Generalitat són els criteris per imputar despesa segons el territori. 

TEMES:
Procés català

VÍDEOS RELACIONATS