La Generalitat atorgarà 9 milions d'euros a 520 municipis de menys de mil habitants

La Generalitat ha destinat 9 milions d'euros al programa específic de municipis petits del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) al qual poden acollir-se 520 municipis catalans de menys de mil habitants. L'objectiu del programa és atorgar ajudes econòmiques per finançar obres i serveis de competència municipal en ajuntaments i entitats municipals descentralitzades amb una població inferior a mil habitants.
La Generalitat atorgarà 9 milions d'euros a 520 municipis de menys de mil habitants
Barcelona

La Generalitat atorgarà 9 milions d'euros a 520 municipis de menys de mil habitants

La Generalitat ha destinat 9 milions d'euros al programa específic de municipis petits del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) al qual poden acollir-se 520 municipis catalans de menys de mil habitants. L'objectiu del programa és atorgar ajudes econòmiques per finançar obres i serveis de competència municipal en ajuntaments i entitats municipals descentralitzades amb una població inferior a mil habitants.
Actualitzat
Segons el conseller de Governació, Josep Maria Pelegrí, aquests ajuntaments ofereixen una sèrie de serveis que per alguns pobles "són molt difícils d'assumir, atesos els pocs ingressos de què disposen i les despeses que la prestació dels serveis els ocasiona". Amb aquesta injecció econòmica, "volem que aquests municipis catalans millorin el seu històric mal finançament", ha dit el conseller, que ha criticat que el govern central "descuidi el finançament local i ignori repetidament la realitat del país". També poden optar-hi els consells comarcals que actuïn per compte de les entitats locals esmentades mitjançant projectes de caràcter supramunicipal relatius a les obres i els serveis que siguin competència d'aquelles. El conseller de Governació i Relacions Institucionals, Josep Maria Pelegrí, ha explicat que els ajuntaments amb menys de mil habitants representen el 55% del total.