La Generalitat aprova la millora de la T-350 a Santa Bàrbara

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el projecte d'eixamplament i millora de rasant de la carretera T-350, entre els punts quilomètrics 0 i 0,5, a Santa Bàrbara (Montsià). Aquesta actuació, que es preveu que començarà durant el quart trimestre d'aquest any, amb un termini d'execució de 3 mesos, suposa una inversió de 486.000 euros. L'obra s'emmarca en un tram de la carretera T-350 (de Santa Bàrbara a Amposta) que pertany al terme municipal de Santa Bàrbara.
La Generalitat aprova la millora de la T-350 a Santa Bàrbara
Santa Bàrbara

La Generalitat aprova la millora de la T-350 a Santa Bàrbara

La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat el projecte d'eixamplament i millora de rasant de la carretera T-350, entre els punts quilomètrics 0 i 0,5, a Santa Bàrbara (Montsià). Aquesta actuació, que es preveu que començarà durant el quart trimestre d'aquest any, amb un termini d'execució de 3 mesos, suposa una inversió de 486.000 euros. L'obra s'emmarca en un tram de la carretera T-350 (de Santa Bàrbara a Amposta) que pertany al terme municipal de Santa Bàrbara.
Actualitzat
Les obres inclouen l'enderroc del pont de l'antiga línia de ferrocarril de Tortosa a València, actualment fora de servei; l'eixamplament de la calçada de la carretera, fins a aconseguir dos carrils de 3,5 m i dos vorals d'1,5 m, i la millora de la rasant existent. Aquesta actuació es completa amb la col·locació de barreres de seguretat metàl·liques, la millora del drenatge longitudinal i transversal, la renovació de la senyalització vertical i la pintada de les marques viàries.