La Generalitat aprova dur a terme 309 actuacions estadístiques el 2012

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el Programa anual d'actuació estadística per al 2012, que té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat. El programa del 2012, que inclou un total de 309 actuacions, manté les activitats estadístiques ja consolidades en plans anteriors i incorpora algunes novetats i millores en els àmbits de la producció i la difusió. Destaquen novetats com l'Enquesta de pràctiques culturals i usos lingüístics 2012, l'Estadística de joventut de Catalunya 2012, l'Estadística de consums intermedis, l'Indicador de confiança empresarial per a Catalunya o el Clima empresarial territorial de Catalunya.
La Generalitat aprova dur a terme 309 actuacions estadístiques el 2012

La Generalitat aprova dur a terme 309 actuacions estadístiques el 2012

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el Programa anual d'actuació estadística per al 2012, que té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat. El programa del 2012, que inclou un total de 309 actuacions, manté les activitats estadístiques ja consolidades en plans anteriors i incorpora algunes novetats i millores en els àmbits de la producció i la difusió. Destaquen novetats com l'Enquesta de pràctiques culturals i usos lingüístics 2012, l'Estadística de joventut de Catalunya 2012, l'Estadística de consums intermedis, l'Indicador de confiança empresarial per a Catalunya o el Clima empresarial territorial de Catalunya.