La Generalitat aixeca provisionalment la suspensió de navegabilitat de l'embarcació 'Anna' a l'estany de Banyoles

Banyoles.- El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) ha aixecat provisionalment la suspensió de navegabilitat de l'embarcació 'Anna' a l'estany de Banyoles, després que l'empresa titular ha presentat a l'Ajuntament de Banyoles i a la Direcció general de Ports i Transports un certificat provisional que garanteix les condicions de navegabilitat de l'embarcació. El DPTOP manté obert un expedient informatiu a l'espera que es regularitzi definitivament la situació de l'embarcació.
La Generalitat aixeca provisionalment la suspensió de navegabilitat de l'embarcació 'Anna' a l'estany de Banyoles

La Generalitat aixeca provisionalment la suspensió de navegabilitat de l'embarcació 'Anna' a l'estany de Banyoles

Banyoles.- El Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) ha aixecat provisionalment la suspensió de navegabilitat de l'embarcació 'Anna' a l'estany de Banyoles, després que l'empresa titular ha presentat a l'Ajuntament de Banyoles i a la Direcció general de Ports i Transports un certificat provisional que garanteix les condicions de navegabilitat de l'embarcació. El DPTOP manté obert un expedient informatiu a l'espera que es regularitzi definitivament la situació de l'embarcació.