La Fundació Universitària del Bages posa en marxa un projecte per potenciar la salut entre la població

Manresa (ACN).- La Fundació Universitària del Bages, amb seu a Manresa, ha engegat un projecte, anomenat 'FUB - Universitat Saludable', que pretén fomentar un entorn universitari promotor de la salut, que abasti tant l'alumnat, com els docents i el personal que treballa a la institució. En aquest sentit, es duran a terme accions d'ajuda per deixar de fumar, o s'impulsarà la pràctica de l'activitat física i d'una alimentació saludable, entre d'altres. Per tirar endavant el projecte, es constituiran dues comissions, una d'externa i una d'interna, que seran les responsables d'assessorar i proposar les activitats. D'aquesta manera, la FUB s'integrarà a la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables constituïda recentment.
La Fundació Universitària del Bages posa en marxa un projecte per potenciar la salut entre la població

La Fundació Universitària del Bages posa en marxa un projecte per potenciar la salut entre la població

Manresa (ACN).- La Fundació Universitària del Bages, amb seu a Manresa, ha engegat un projecte, anomenat 'FUB - Universitat Saludable', que pretén fomentar un entorn universitari promotor de la salut, que abasti tant l'alumnat, com els docents i el personal que treballa a la institució. En aquest sentit, es duran a terme accions d'ajuda per deixar de fumar, o s'impulsarà la pràctica de l'activitat física i d'una alimentació saludable, entre d'altres. Per tirar endavant el projecte, es constituiran dues comissions, una d'externa i una d'interna, que seran les responsables d'assessorar i proposar les activitats. D'aquesta manera, la FUB s'integrarà a la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables constituïda recentment.