La FOEG proposarà mesures per reduir les despeses fixes de les famílies fins a un 40% i estimular el consum

Girona (ACN).- La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona proposarà el pròxim gener un seguit de mesures per millorar l'economia de les famílies, que actualment han de destinar fins al 60% dels ingressos a despeses fixes, com ara hipoteques i crèdits. La idea és aconseguir reduir-les fins al 20% en els pròxims dos anys, de manera que el 80% restant pugui destinar-se a la compra d'habitatges, cotxes o articles de consum. Aplaçar durant dos anys la carència de les hipoteques fins al 100% en el cas de les famílies amb ingressos bruts anuals de 30.000 euros, reduir l'IRPF entre el 0 i el 6% o deixar de pagar durant dos anys el 0,40% de la quota de la seguretat social són algunes de les propostes
La FOEG proposarà mesures per reduir les despeses fixes de les famílies fins a un 40% i estimular el consum

La FOEG proposarà mesures per reduir les despeses fixes de les famílies fins a un 40% i estimular el consum

Girona (ACN).- La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona proposarà el pròxim gener un seguit de mesures per millorar l'economia de les famílies, que actualment han de destinar fins al 60% dels ingressos a despeses fixes, com ara hipoteques i crèdits. La idea és aconseguir reduir-les fins al 20% en els pròxims dos anys, de manera que el 80% restant pugui destinar-se a la compra d'habitatges, cotxes o articles de consum. Aplaçar durant dos anys la carència de les hipoteques fins al 100% en el cas de les famílies amb ingressos bruts anuals de 30.000 euros, reduir l'IRPF entre el 0 i el 6% o deixar de pagar durant dos anys el 0,40% de la quota de la seguretat social són algunes de les propostes