La finca de Mas Miró és declarada bé cultural d'interès nacional

Barcelona.- La Finca de Mas Miró, ubicada a Mont-roig del Camp (Baix Camp), ha estat declarada bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument històric, i se n'ha delimitat també l'entorn de protecció. A més del valor estricament històric, arquitectònic i paisatgístic d'aquesta finca, integrada per una sèrie d'edificis d'èpoques diverses, que abasten des del segle XVIII al XX, el Govern vol reconèixer el pes que va tenir el mas en la creació pictòrica de Joan Miró.
La finca de Mas Miró és declarada bé cultural d'interès nacional

La finca de Mas Miró és declarada bé cultural d'interès nacional

Barcelona.- La Finca de Mas Miró, ubicada a Mont-roig del Camp (Baix Camp), ha estat declarada bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument històric, i se n'ha delimitat també l'entorn de protecció. A més del valor estricament històric, arquitectònic i paisatgístic d'aquesta finca, integrada per una sèrie d'edificis d'èpoques diverses, que abasten des del segle XVIII al XX, el Govern vol reconèixer el pes que va tenir el mas en la creació pictòrica de Joan Miró.