La família Sanahuja perd Metrovacesa després que els bancs creditors s'adjudiquin el 65,52% de la immobiliària

Barcelona (ACN).- La família Sanahuja, fins ara propietària de Metrovacesa, ha perdut el control de la companyia després de no poder fer front els compromisos financers derivats de l'adquisició del 54,75% del capital social de Metrovacesa, participació que estava pignorada com garantia d'un crèdit sindicat celebrat el 31 d'octubre del 2006. Davant la manca de pagament a sis bancs creditors, entre els que hi ha el Banc Sabadell, les entitats financeres afectades han decidit executar l'acord de reestructuració del deute negociat aquestes darreres setmanes, cosa que els ha permès obtenir la propietat del 54,75% de la constructora més un 10,77% d'accions comprades pel Banc Santander, el BBVA, el Popular i Sabadell.
La família Sanahuja perd Metrovacesa després que els bancs creditors s'adjudiquin el 65,52% de la immobiliària

La família Sanahuja perd Metrovacesa després que els bancs creditors s'adjudiquin el 65,52% de la immobiliària

Barcelona (ACN).- La família Sanahuja, fins ara propietària de Metrovacesa, ha perdut el control de la companyia després de no poder fer front els compromisos financers derivats de l'adquisició del 54,75% del capital social de Metrovacesa, participació que estava pignorada com garantia d'un crèdit sindicat celebrat el 31 d'octubre del 2006. Davant la manca de pagament a sis bancs creditors, entre els que hi ha el Banc Sabadell, les entitats financeres afectades han decidit executar l'acord de reestructuració del deute negociat aquestes darreres setmanes, cosa que els ha permès obtenir la propietat del 54,75% de la constructora més un 10,77% d'accions comprades pel Banc Santander, el BBVA, el Popular i Sabadell.