La demanda de bons a dos anys de la Generalitat supera l'oferta ampliada

Barcelona (ACN).- El Departament d'Economia i Coneixement ha informat que la demanda de bons a dos anys, que es va ampliar el passat dijous fins als 960 milions, ha superat l'oferta. Segons una nota feta pública aquest dilluns, el dia en què acaba el termini per sol·licitar-los, la Direcció de Política Financera, Assegurances i Tresor ha rebut 42.779 peticions per un import de 1.173 milions. La bona acollida de l'operació ha fet que finalment s'hagi de fer un prorrateig, que no estava previst, en les peticions a partir dels 22.000 euros. Pel que fa als bons a dotze mesos, se n'han subscrit 1.794 milions, dels 1.900 inicials. El Departament ha avançat que aquest dimarts ampliarà l'oferta fins als fins a 2.400 milions.
La demanda de bons a dos anys de la Generalitat supera l'oferta ampliada

La demanda de bons a dos anys de la Generalitat supera l'oferta ampliada

Barcelona (ACN).- El Departament d'Economia i Coneixement ha informat que la demanda de bons a dos anys, que es va ampliar el passat dijous fins als 960 milions, ha superat l'oferta. Segons una nota feta pública aquest dilluns, el dia en què acaba el termini per sol·licitar-los, la Direcció de Política Financera, Assegurances i Tresor ha rebut 42.779 peticions per un import de 1.173 milions. La bona acollida de l'operació ha fet que finalment s'hagi de fer un prorrateig, que no estava previst, en les peticions a partir dels 22.000 euros. Pel que fa als bons a dotze mesos, se n'han subscrit 1.794 milions, dels 1.900 inicials. El Departament ha avançat que aquest dimarts ampliarà l'oferta fins als fins a 2.400 milions.