La crisi dels preus dels cereals fa tancar en un any el 16% de plantes productores de llet

Barcelona.- La crisi provocada a partir de l'increment de preus dels cereals i els desajustos entre les empreses distribuïdores i els productors que caracteritzen el mercat de l'estat espanyol, ha fet que Catalunya hagi passat de tenir 982 plantes productores de llet l'abril del 2007, a 819 el març passat, cosa que significa que el 16% dels productors han hagut d'abandonar la seva activitat ramadera, segons Carlos Gil, director general de la Federació Espanyola d'Empresaris Productors de Llet (Prolec). Les perspectives de futur no són gaire optimistes si es parteix que durant el primer trimestre d'aquest any les pèrdues del sector de la llet a Catalunya sumen 5,5 milions.
La crisi dels preus dels cereals fa tancar en un any el 16% de plantes productores de llet

La crisi dels preus dels cereals fa tancar en un any el 16% de plantes productores de llet

Barcelona.- La crisi provocada a partir de l'increment de preus dels cereals i els desajustos entre les empreses distribuïdores i els productors que caracteritzen el mercat de l'estat espanyol, ha fet que Catalunya hagi passat de tenir 982 plantes productores de llet l'abril del 2007, a 819 el març passat, cosa que significa que el 16% dels productors han hagut d'abandonar la seva activitat ramadera, segons Carlos Gil, director general de la Federació Espanyola d'Empresaris Productors de Llet (Prolec). Les perspectives de futur no són gaire optimistes si es parteix que durant el primer trimestre d'aquest any les pèrdues del sector de la llet a Catalunya sumen 5,5 milions.