La coreògrafa Sol Picó presenta al TNC un altre muntatge en què explora l'imaginari femení

El TNC projecta el muntatge de dansa "La dona manca o Barbi Superestar", de la coreògrafa Sol Picó. Forma part del Projecte TDansa, que acull una companyia resident de dansa durant un període d'un any prorrogable a dos. És el cas de Sol Picó, que des del 2002 fins al 2004 és la companyia resident al TNC. La coreògrafa valenciana presenta en aquest cas un muntatge que explora l'imaginari femení. La coreògrafa valenciana busca a partir dels moviments de les sis ballarines el contrast de sensibilitats en el si de la condició femenina i proposa metàfores impactants sobre la fantasia de la felicitat, el sofriment femení, els mites sexuals i la incomunicació entre gèneres.
La coreògrafa Sol Picó presenta al TNC un altre muntatge en què explora l'imaginari femení
Dansa

La coreògrafa Sol Picó presenta al TNC un altre muntatge en què explora l'imaginari femení

El TNC projecta el muntatge de dansa "La dona manca o Barbi Superestar", de la coreògrafa Sol Picó. Forma part del Projecte TDansa, que acull una companyia resident de dansa durant un període d'un any prorrogable a dos. És el cas de Sol Picó, que des del 2002 fins al 2004 és la companyia resident al TNC. La coreògrafa valenciana presenta en aquest cas un muntatge que explora l'imaginari femení. La coreògrafa valenciana busca a partir dels moviments de les sis ballarines el contrast de sensibilitats en el si de la condició femenina i proposa metàfores impactants sobre la fantasia de la felicitat, el sofriment femení, els mites sexuals i la incomunicació entre gèneres.
Actualitzat