La Cooperativa Consum amplia a 23 dies el permís de lactància acumulables a la baixa de maternitat

Barcelona.- La Cooperativa Consum ha aprovat l'ampliació del permís de lactància de 6 a 23 dies acumulables a la baixa de maternitat. D'aquesta manera, i des de l'1 de gener d'enguany, una mare que hagi finalitzat el permís de maternitat podrà gaudir de 23 dies naturals més, a més de la baixa, per estar amb el seu fill. La mare també podrà cedir aquest dret al pare en cas que tots dos treballin a Consum.
La Cooperativa Consum amplia a 23 dies el permís de lactància acumulables a la baixa de maternitat

La Cooperativa Consum amplia a 23 dies el permís de lactància acumulables a la baixa de maternitat

Barcelona.- La Cooperativa Consum ha aprovat l'ampliació del permís de lactància de 6 a 23 dies acumulables a la baixa de maternitat. D'aquesta manera, i des de l'1 de gener d'enguany, una mare que hagi finalitzat el permís de maternitat podrà gaudir de 23 dies naturals més, a més de la baixa, per estar amb el seu fill. La mare també podrà cedir aquest dret al pare en cas que tots dos treballin a Consum.