La construcció concentra un 21% de l'ocupació al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, nou punts més que la mitjana catalana

Reus.- El sector de la construcció representa al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre un 21,11% de l'ocupació, un índex que a Catalunya és d'un 12,70% i a l'estat d'un 13,22%. Durant el primer trimestre del 2007, aquest sector ha suposat un 90% de la nova ocupació generada en aquest territori. En aquest període, la taxa interanual d'augment de l'ocupació al Camp i l'Ebre ha estat del 6,29% per damunt de l'estat (3,45%) i de Catalunya (3,83%).
La construcció concentra un 21% de l'ocupació al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, nou punts més que la mitjana catalana

La construcció concentra un 21% de l'ocupació al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, nou punts més que la mitjana catalana

Reus.- El sector de la construcció representa al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre un 21,11% de l'ocupació, un índex que a Catalunya és d'un 12,70% i a l'estat d'un 13,22%. Durant el primer trimestre del 2007, aquest sector ha suposat un 90% de la nova ocupació generada en aquest territori. En aquest període, la taxa interanual d'augment de l'ocupació al Camp i l'Ebre ha estat del 6,29% per damunt de l'estat (3,45%) i de Catalunya (3,83%).
Actualitzat