La CEOE proposa que els contractes a temps complet siguin parcials si l'empresa ho necessita

La CEOE proposa com a mesura per sortir de la crisi que les empreses puguin obligar els treballadors a acceptar que el seu contracte passi de jornada completa a temps parcial quan hi hagi causes econòmiques, tècniques o organitzatives que ho justifiquin. La UGT considera la proposta una "aposta clara per a la precarietat laboral".
La CEOE proposa que els contractes a temps complet siguin parcials si l'empresa ho necessita
Madrid

La CEOE proposa que els contractes a temps complet siguin parcials si l'empresa ho necessita

La CEOE proposa com a mesura per sortir de la crisi que les empreses puguin obligar els treballadors a acceptar que el seu contracte passi de jornada completa a temps parcial quan hi hagi causes econòmiques, tècniques o organitzatives que ho justifiquin. La UGT considera la proposta una "aposta clara per a la precarietat laboral".
Redacció Actualitzat
El president de la CEOE, Joan Rosell.

Dins la CEOE hi ha divisió sobre el "problema català", però tots avalen la unitat de mercat.

La CEOE es va mostrar contrària a la rebaixa del 10% dels salaris proposada per l'FMI i amb el vistiplau de la Comissió Europea, però vol més reformes. La patronal espanyola demana canvis legals per poder transformar unilateralment --sense tenir en compte el punt de vista del treballador-- els contractes a temps complet en contractes a temps parcial. Això es faria només quan hi hagués causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Els empresaris justifiquen que això evitaria alguns acomiadaments objectius que s'han de fer donada la persistència de la crisi. Insisteixen en la rigidesa de la regulació actual i reclamen una distribució més flexible del temps. Per això, reclamen que els treballadors contractats a temps parcial puguin fer més hores de les que poden fer ara legalment, tot i que la reforma laboral ja les va ampliar. Creuen que això fomentaria els contractes a temps parcial i donaria al·licients als empresaris. També volen que s'eliminin les restriccions per encadenar contractes temporals.

Pel que fa als salaris, la CEOE aposta per sous amb complements variables perquè una part del salari depengui de la situació i dels resultats de l'empresa. Sobre la negociació col·lectiva, volen que desaparegui la pròrroga automàtica dels convenis col·lectius que s'aplica quan n'ha acabat la vigència.

En pensions, la patronal insisteix que es tingui en compte tota la vida laboral per fer el càlcul i que prestacions com la de viduïtat no es financin amb les cotitzacions d'empresaris i treballadors.

A banda de peticions també hi ha crítiques. La CEOE descriu la pressió fiscal "d'excessiva i incompatible" amb la competitivitat de les empreses i, per això, demana al govern una rebaixa immediata de l'IVA i que no s'incrementin els impostos especials.

Aquestes mesures estan incloses en un document titulat "Les reformes necessàries per sortir de la crisi", que es va aprovar a l'última assemblea general dels empresaris. El text es farà arribar al govern espanyol.