La Canonja aprova inicialment el POUM, que preveu un creixement de 5.800 a 7.500 habitants

La Canonja (ACN).- El ple de l'Ajuntament de la Canonja (Tarragonès) d'aquest dijous a la nit ha aprovat inicialment i per unanimitat el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que s'ha estat treballant des de la segregació del municipi de la ciutat de Tarragona l'any 2010. El POUM preveu un creixement urbà sostenible, amb una projecció d'habitants que passi dels 5.800 als 7.500 durant la seva vigència. El document incideix en la compactació del nucli urbà existent i en la finalització dels polígons a tràmit, tot evitant la segregació urbana. Entre els objectius, hi ha el de limitar els creixements i les alçades de les edificacions amb front a la N-340, amb la voluntat de donar una façana més urbana a la carretera.
La Canonja aprova inicialment el POUM, que preveu un creixement de 5.800 a 7.500 habitants

La Canonja aprova inicialment el POUM, que preveu un creixement de 5.800 a 7.500 habitants

La Canonja (ACN).- El ple de l'Ajuntament de la Canonja (Tarragonès) d'aquest dijous a la nit ha aprovat inicialment i per unanimitat el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que s'ha estat treballant des de la segregació del municipi de la ciutat de Tarragona l'any 2010. El POUM preveu un creixement urbà sostenible, amb una projecció d'habitants que passi dels 5.800 als 7.500 durant la seva vigència. El document incideix en la compactació del nucli urbà existent i en la finalització dels polígons a tràmit, tot evitant la segregació urbana. Entre els objectius, hi ha el de limitar els creixements i les alçades de les edificacions amb front a la N-340, amb la voluntat de donar una façana més urbana a la carretera.