JARC critica que Catalunya sigui l'última comunitat que cobra les primes per al sector oví

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha criticat el Departament d'Agricultura per retard en el pagament de les primes al sector oví, previstes per a la segona quinzena de novembre. La sectorial d'oví i cabrum de JARC i els responsables de la FECOC consideren que no hi ha cap raó que justifiqui que aquest pagament no es pugui fer abans, i més si es té en compte que en altres comunitats autònomes, com Navarra, Aragó o Castella-la Manxa, ja han rebut els diners d'aquesta ajuda.
JARC critica que Catalunya sigui l'última comunitat que cobra les primes per al sector oví
Lleida

JARC critica que Catalunya sigui l'última comunitat que cobra les primes per al sector oví

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha criticat el Departament d'Agricultura per retard en el pagament de les primes al sector oví, previstes per a la segona quinzena de novembre. La sectorial d'oví i cabrum de JARC i els responsables de la FECOC consideren que no hi ha cap raó que justifiqui que aquest pagament no es pugui fer abans, i més si es té en compte que en altres comunitats autònomes, com Navarra, Aragó o Castella-la Manxa, ja han rebut els diners d'aquesta ajuda.
Actualitzat
JARC reitera que cal agilitar aquests pagaments, i més aquest any, que no es donarà una bestreta, sinó que es tractarà d'un pagament únic que es pot efectuar, segons la normativa, després del 16 d'octubre. Aquesta ajuda és molt important per als ramaders de l'oví i cabrum de Catalunya, ja que representa un percentatge molt elevat dels ingressos de l'explotació. Les primes per a l'oví suposen uns ingressos de 21 euros per cap, als quals s'ha d'afegir un euro més procedent del sobre nacional. L'import de l'ajuda per a les ovelles lleugeres i cabres és de 16,8 euros per cap. A més d'aquests ingressos, aquelles explotacions que es troben en zones desfavorides tenen dret a cobrar set euros més per aquest concepte. Tenen dret a aquestes ajudes les explotacions ramaderes que tinguin un mínim de 10 ovelles i/o cabres i que tinguin assignats drets de prima. Els productors de zones desafavorides que tinguin més del 50% de la superfície dedicada a l'agricultura en zona desafavorida tenen dret a la prima complementària. També hi tenen dret aquells productors que practiquin la transhumància i ho hagin fet els dos anys anteriors a la sol·licitud, sempre que el 90% dels animals que sol·liciten la prima pasturin durant 90 dies consecutius en zona desafavorida.