Investigadors recorden que "l'autisme no es cura, però podem millorar-lo"

El dia 2 d'abril és el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, declarat per l'Assemblea General de les Nacions Unides en motiu de la defensa dels drets i el benestar de les persones que presenten aquesta discapacitat i amb la voluntat de millorar les condicions de vida d'infants i adults que la pateixen.
Investigadors recorden que "l'autisme no es cura, però podem millorar-lo"
Barcelona

Investigadors recorden que "l'autisme no es cura, però podem millorar-lo"

El dia 2 d'abril és el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, declarat per l'Assemblea General de les Nacions Unides en motiu de la defensa dels drets i el benestar de les persones que presenten aquesta discapacitat i amb la voluntat de millorar les condicions de vida d'infants i adults que la pateixen.
Actualitzat
Un infant amb la mirada perduda en una finestra (Foto: Flickr)

L'autisme i trastorns afins afecten la infància i causen dificultats de comunicació, socialització i conducta. (Foto: Flickr)

La detecció del nombre d'infants i adults amb autisme segueix augmentant a tot el món. Aproximadament, 50.000 menors a Espanya el pateixen, i a aquesta dada cal afegir-hi els casos de persones adultes, un nombre considerablement més alt ja que es tracta d'una discapacitat crònica. Segons Mara Parellada, del Servei de Psiquiatria del Gregorio Marañón de Madrid, aquest increment en la detecció de casos es deu a una millor formació dels professionals i a les tècniques de diagnòstic. Assegura que "ara es detecta la malaltia abans, i a més a més hi ha hagut un canvi en el concepte d'autisme".

L'autisme és, per tant, una discapacitat permanent del desenvolupament que es manifesta durant els tres primers anys d'edat i que deriva d'un trastorn neurològic que afecta el funcionament del cervell. Es caracteritza per la deficiència en la interacció social, problemes en la comunicació i els patrons de comportament, pocs interessos i activitats restringides i repetitives. És per això que molts comportaments no verbals, com ara el contacte ocular, l'expressió facial o els gestos reguladors de la interacció social, estan minvats. En aquest sentit, també pot aparèixer retard o absència total del desenvolupament del llenguatge oral. Els factors causants del trastorn són incerts. Segons la doctora, "s'estan fent molts estudis epidemiològics en aquest moment per veure quins factors poden produir la malaltia, però és difícil establir aquest tipus de relació causa-efecte".

L'autisme és un trastorn que no tan sols pateix l'afectat, sinó que tot l'entorn familiar es fa ressò de les dificultats que representa per al nen o nena. Es tracta d'un trastorn complex per al qual no hi ha un remei total però sí que és possible obtenir-hi millores. Parellada indicava que "l'autisme no es cura, però podem millorar-lo".

Entre altres, en cal promoure el diagnòstic precoç i evitar l'estigmatització social. A l'estat espanyol, els serveis públics que atenen aquesta població estan desbordats, especialment pel que fa als recursos humans. Entre les millores que caldria aplicar s'inclou un augment dels serveis d'estimulació primerenca, més especialització dels equips de professionals que atenen aquests casos, invertir recursos en l'àmbit educatiu i seguir investigant per obrir noves vies terapèutiques. Segons la doctora, a l'hora de detectar la malaltia és important observar "com es relaciona l'infant amb els altres, com comparteix coses, la bidireccionalitat de les converses i, a més, s'ha de tenir en compte la capacitat del llenguatge i els comportaments rígids i obsessius".

Entre algunes de les iniciatives que s'han pres al llarg del dia destaca la possibilitat d'obtenir gratuïtament una aplicació per a entorns mòbils anomenada Ablah, que permet millorar la comunicació ambles persones afectades per l'autisme.