Investigadors de la Universitat de Lleida descobreixen un grup de proteïnes clau per regular les migracions neuronals

La cura contra l'epilèpsia o el retard mental podria ser una mica més a prop gràcies al descobriment d'un equip d'investigadors de la Universitat de Lleida. Aquest equip ha descobert un grup de proteïnes clau per regular migracions neuronals a l'escorça cerebral. La troballa, que s'ha publicat en una revista de referència internacional, "EMBO Journal", obre la porta a establir possibles relacions amb l'origen de malalties com l'epilèpsia o el retard mental.
Investigadors de la Universitat de Lleida descobreixen un grup de proteïnes clau per regular les migracions neuronals
Lleida

Investigadors de la Universitat de Lleida descobreixen un grup de proteïnes clau per regular les migracions neuronals

La cura contra l'epilèpsia o el retard mental podria ser una mica més a prop gràcies al descobriment d'un equip d'investigadors de la Universitat de Lleida. Aquest equip ha descobert un grup de proteïnes clau per regular migracions neuronals a l'escorça cerebral. La troballa, que s'ha publicat en una revista de referència internacional, "EMBO Journal", obre la porta a establir possibles relacions amb l'origen de malalties com l'epilèpsia o el retard mental.
Actualitzat
La recerca s'ha fet amb ratolins modificats genèticament i ha permès determinar que les proteïnes en qüestió, mutades, desorienten les neurones i no acaben al lloc on haurien d'exercir la seva funció.

A partir d'ara, juntament amb personal mèdic de la Vall d'Hebron, s'estudiarà si aquest desajust també es dóna en el teixit nerviós de fetus humans afectats per patologies que causen epilèpsies greus o retard mental. Joaquim Egea és el coordinador de la investigació.

La recerca ha estat coliderada per l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida i l'Institut Max-Planck de Neurobiologia de Munic.