Investigadors aconsegueixen matar les cèl·lules tumorals del pulmó amb la manipulació genètica

Una investigació dirigida pel prestigiós oncòleg Mariano Barbacid ha descobert una possible diana terapèutica per lluitar contra una de les formes més mortíferes de càncer de pulmó, un dels més freqüents a l'Estat. Els investigadors han demostrat, en proves amb ratolins, que inhibint un enzim implicat en el cicle cel·lular es provoca la mort selectiva de les cèl·lules amb càncer i no les que són sanes.
Investigadors aconsegueixen matar les cèl·lules tumorals del pulmó amb la manipulació genètica
Madrid

Investigadors aconsegueixen matar les cèl·lules tumorals del pulmó amb la manipulació genètica

Una investigació dirigida pel prestigiós oncòleg Mariano Barbacid ha descobert una possible diana terapèutica per lluitar contra una de les formes més mortíferes de càncer de pulmó, un dels més freqüents a l'Estat. Els investigadors han demostrat, en proves amb ratolins, que inhibint un enzim implicat en el cicle cel·lular es provoca la mort selectiva de les cèl·lules amb càncer i no les que són sanes.
Actualitzat
El càncer de pulmó és un dels que té pitjor pronòstic.

El càncer de pulmó és un dels que té pitjor pronòstic.

Un equip del Centre d'Investigacions Oncològiques ha demostrat que inhibint un enzim implicat en el cicle cel·lular, anomenat CD-K4, es provoca la mort selectiva de les cèl·lules amb càncer. Aquest enzim actua provocant una forma molt agressiva de càncer de pulmó en persones que tenen un oncogen anomenat K-Ras. L'estudi fet ara amb ratolins ha constatat que amb aquesta tècnica, aconseguida per manipulació genètica, només moren les cèl·lules tumorals del pulmó, i no les que són sanes.

Arran d'aquesta descoberta, s'estan fent diversos assajos clínics per aconseguir un medicament que inhibeixi aquest enzim i, per tant, pugui curar el càncer de pulmó.

De tota manera, Mariano Barbacid ha advertit que els tumors que s'han fet servir durant l'estudi eren menys agressius que els que solen tenir les persones amb càncer de pulmó, i per tant els pacients probablement necessitaran combinar diversos tractaments.