Inspectors catalans i francesos controlen a Figueres l'etiquetatge de productes frescos

Figueres (ACN).- L'Agència Catalana del Consum (ACC) ha engegat a Figueres una campanya de control de l'etiquetatge de productes frescos, concretament la carn de boví, el peix, la fruita i les hortalisses. L'objectiu és comprovar que les etiquetes ofereixin al consumidor tota la informació que marca la normativa en aquesta matèria, com ara la identificació del producte, l'origen i la indicació del preu per unitat de mesura i en el cas dels productes amb denominació d'origen, obligatòriament l'etiquetatge ha de ser en català. L'actuació es fa conjuntament amb els inspectors de consum francesos i per tot Catalunya, per ser el sud de França i el nord de Catalunya un mercat molt dinàmic.
Inspectors catalans i francesos controlen a Figueres l'etiquetatge de productes frescos

Inspectors catalans i francesos controlen a Figueres l'etiquetatge de productes frescos

Figueres (ACN).- L'Agència Catalana del Consum (ACC) ha engegat a Figueres una campanya de control de l'etiquetatge de productes frescos, concretament la carn de boví, el peix, la fruita i les hortalisses. L'objectiu és comprovar que les etiquetes ofereixin al consumidor tota la informació que marca la normativa en aquesta matèria, com ara la identificació del producte, l'origen i la indicació del preu per unitat de mesura i en el cas dels productes amb denominació d'origen, obligatòriament l'etiquetatge ha de ser en català. L'actuació es fa conjuntament amb els inspectors de consum francesos i per tot Catalunya, per ser el sud de França i el nord de Catalunya un mercat molt dinàmic.