Ingressen un nen de 2 anys per meningitis a l'Hospital de Girona

Un nen de dos anys està ingressat a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta des de dissabte per meningitis, de la qual evoluciona favorablement, segons ha fet públic el Departament de Salut de la Generalitat. Després de comprovar el cas de malaltia meningocòcica de tipus B en aquest nen de 2 anys, s'ha dut a terme l'estudi de contactes i s'ha administrat la quimioprofilaxi a les persones que han tingut un contacte més pròxim amb el nen malalt, que resideix a la comarca del Gironès.
Ingressen un nen de 2 anys per meningitis a l'Hospital de Girona
Girona

Ingressen un nen de 2 anys per meningitis a l'Hospital de Girona

Un nen de dos anys està ingressat a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta des de dissabte per meningitis, de la qual evoluciona favorablement, segons ha fet públic el Departament de Salut de la Generalitat. Després de comprovar el cas de malaltia meningocòcica de tipus B en aquest nen de 2 anys, s'ha dut a terme l'estudi de contactes i s'ha administrat la quimioprofilaxi a les persones que han tingut un contacte més pròxim amb el nen malalt, que resideix a la comarca del Gironès.
Actualitzat
El nen està sent tractat de meningitis, una malaltia infecciosa produïda pel meningococ, que apareix durant tot l'any i de forma més freqüent durant els mesos d'hivern i primavera. Segons han explicat els serveis territorials de Salut a Girona, aquesta malaltia acostuma a donar-se en forma de casos aïllats, però pot aparèixer també en forma de brots i pot presentar-se a qualsevol edat, encara que és més freqüent en nens d'entre 1 i 5 anys.

La infecció meningocòccica de tipus B de vegades afecta exclusivament el sistema nerviós (meningitis) i altres ocasiona una infecció generalitzada (sèpsia meningocòccica) que pot anar acompanyada de meningitis.

El microorganisme es transmet de persona a persona mitjançant les secrecions faríngies i nasals, i requereix d'un contacte estret per al contagi, com per exemple dormir a la mateixa habitació, viure a la mateixa casa o fer-se petons amb intercanvi de saliva. El contagi no es produeix per contacte amb joguines o altres béns escolars.