Independents, però pobres

El nou estat de Kosovo afronta el seu futur amb una de les economies més desenvolupades d'Europa, amb una renda per capita que amb prou feines arriba als 1.500 euros anuals. Pràcticament no disposa d'indústries pròpies i el seu creixement econòmic -amb prou feines un 3% l'any 2006- se sustenta en petites i mitjanes empreses que reben un escàs suport d'inversions estrangeres. Sembla, doncs, que serà difícil per al nou govern de Kosovo millorar la situació socioeconòmica dels seus 2 milions d'habitants.
Independents, però pobres
Pristina

Independents, però pobres

El nou estat de Kosovo afronta el seu futur amb una de les economies més desenvolupades d'Europa, amb una renda per capita que amb prou feines arriba als 1.500 euros anuals. Pràcticament no disposa d'indústries pròpies i el seu creixement econòmic -amb prou feines un 3% l'any 2006- se sustenta en petites i mitjanes empreses que reben un escàs suport d'inversions estrangeres. Sembla, doncs, que serà difícil per al nou govern de Kosovo millorar la situació socioeconòmica dels seus 2 milions d'habitants.
Actualitzat

De fet, bona part dels habitants del país subsisteixen gràcies a les aportacions que els familiars que resideixen a l'estranger els fan arribar puntualment. Si no fos així, molts no podrien subsistir. Sobretot, en les regions més pobres, on l'atur s'eleva al 40% de la població.

El desenvolupament econòmic, a més, s'enfronta al repte de superar l'alt grau de corrupció que sacseja bona part de les institucions del país, un fet força comú i que suposa un llast per a l'economia.

No tot és negatiu, però. Un recent informe de l'Institut d'Estudis Econòmics Comparats de Viena (WIIW) indica que Kosovo té potencial per créixer entre un 7% i un 8% anuals, mentre que Sèrbia podria fer-ho a un ritme del 5% anual.