Independents per Bescanó presenten les seves propostes

La candidatura d'Independents per Bescanó- Progrés Municipal ha redactat les bases del seu programa electoral per a les eleccions del proper 25 de maig. El candidat Lluís Comamala assenyala com a punts més destacats del programa posar en marxar un servei de vigilància municipal, donar suport a l'ampliació de l'empresa Grober i crear un geriàtric i un centre de dia públics.
Independents per Bescanó presenten les seves propostes
Bescanó

Independents per Bescanó presenten les seves propostes

La candidatura d'Independents per Bescanó- Progrés Municipal ha redactat les bases del seu programa electoral per a les eleccions del proper 25 de maig. El candidat Lluís Comamala assenyala com a punts més destacats del programa posar en marxar un servei de vigilància municipal, donar suport a l'ampliació de l'empresa Grober i crear un geriàtric i un centre de dia públics.
Actualitzat
El programa electoral de la candidatura d'Independents per Bescanó- Progrés Municipal s'estructura en set eixos: participació, seguretat ciutadana, acció social, joventut, economia, viabilitat i cultura i esbarjo. En el primer eix, el de la participació, Independents per Bescanó planteja la creació de consells consultius a Bescanó, Vilanna, Montfullà i Estanyol i la participació dels ciutadans en el govern municipal. En l'eix de la seguretat ciutadana, Independents per Bescanó planteja la implantació de serveis de vigilància municipal, tant urbana com rural. Pel que fa a l'acció social, la candidatura proposa una atenció especial a la tercera edat i un servei de voluntariat per als més necessitats, serveis domiciliaris de fisioteràpia per a gent amb necessitats especials i la creació d'un geriàtric i un centre dia públics. En l'eix de la joventut, Independents per Bescanó proposa la creació d'un espai on els joves puguin desenvolupar les seves activitats sota el patrocini de les associacions de joves del municipi i la definició d'accions per aconseguir que els joves puguin cursar com a mínim els dos primers cursos de l'Ensenyament secundari a Bescanó. Donar suport a l'ampliació de l'empresa Grober és la principal proposta de la candidatura en l'eix de l'economia, on també planteja la recerca de sòl per als industrials del municipi, l'eliminació de les despeses supèrflues i l'oposició a la construcció d'una línia elèctrica de 400 mil watts. La millora del transport públic i la construcció d'una variant a Bescanó són les principals propostes de viabilitat de la candidatura. Per últim, en cultura i esbarjo, la candidatura d'Independents per Bescanó planteja la creació d'un patronat d'estudis locals per fomentar la recuperació del llegat històric del municipi, crear un patronat que es responsabilitzi de la ràdio i la premsa local o recuperar els locals del cinema Unió i Alba.