Inauguren el portal sobre la llengua aragonesa Charrando.com

Charrando.com és un portal que té per objectiu utilitzar les possibilitats que ofereix la xarxa per donar suport a la difusió de l'aragonès. Per tant, pretén ser un punt de trobada per als parlants i interessats en la llengua aragonesa. La idea d'un portal complet sobre la llengua aragonesa va sorgir d'un grup de persones que fa sis anys edita el "fanzine" electrònic "O Lupo", que es va adonar de l'apararició creixent de continguts en aragonès a Internet i la conveniència de mostrar-los de forma sistemàtica en un portal.
Inauguren el portal sobre la llengua aragonesa Charrando.com
Aragó

Inauguren el portal sobre la llengua aragonesa Charrando.com

Charrando.com és un portal que té per objectiu utilitzar les possibilitats que ofereix la xarxa per donar suport a la difusió de l'aragonès. Per tant, pretén ser un punt de trobada per als parlants i interessats en la llengua aragonesa. La idea d'un portal complet sobre la llengua aragonesa va sorgir d'un grup de persones que fa sis anys edita el "fanzine" electrònic "O Lupo", que es va adonar de l'apararició creixent de continguts en aragonès a Internet i la conveniència de mostrar-los de forma sistemàtica en un portal.
Actualitzat
Els continguts del portal Charrando.com són majoritàriament propis. Per exemple, donen informació general sobre la llengua aragonesa amb apartats d'història, situació actual i descripció gramatical (secció en castellà per facilitar-ne la difusió) o fan una llista dels mitjans de comunicació amb més presència de llengua aragonesa. El portal ha tingut molt bona acollida en una primera versió provisional i pretén ser un punt de trobada per als aragonesos.