ICV vol situar la quota de treball públic dels discapacitats al 5% per eliminar la precarietat

ICV ha denunciat la precarietat laboral que viuen els discapacitats i ha proposat augmentar la quota de reserva de treball públic del col·lectiu al 5% com una mesura per solucionar el problema. Sònia Pujol, número 5 de la llista al Congrés per Girona, ha denunciat que l'atur afecta un 61% dels homes i un 73% de les dones discapacitades.
ICV vol situar la quota de treball públic dels discapacitats al 5% per eliminar la precarietat
Eleccions al Congrés

ICV vol situar la quota de treball públic dels discapacitats al 5% per eliminar la precarietat

ICV ha denunciat la precarietat laboral que viuen els discapacitats i ha proposat augmentar la quota de reserva de treball públic del col·lectiu al 5% com una mesura per solucionar el problema. Sònia Pujol, número 5 de la llista al Congrés per Girona, ha denunciat que l'atur afecta un 61% dels homes i un 73% de les dones discapacitades.
Actualitzat
Pujol ha denunciat que "la societat ha aïllat i discriminat les dones amb discapacitat, que ens trobem mancades de recursos legals eficaços per eliminar aquestes conductes discriminatòries", que s'evidencien "amb una taxa més alta de desocupació, carències educatives i risc de patir situacions de violència i altres tipus d'abusos". A més, Pujol ha destacat que moltes vegades la sobreprotecció familiar genera que les dones no puguin gaudir de l'autonomia destijada. En aquest sentit, la número cinc d'ICV per Girona ha destacat que només un 1,56% dels discapacitats tenen estudis superiors o universitaris mentre que un 12,44% són analfabets. Com una de les mesures per corregir aquesta situació, els ecosocialiestes creuen que "s'hauria d'augmentar la quota de reserva per al treball públic". Actualment la quota és d'un 3% i amb les propostes d'Iniciativa hauria d'apujar-se a un 5%, adequant l'augment en la mesura que fos possible a les característiques de les dones discapacitades. Pujol ha conclòs que "en aquest sentit cal treballar en el disseny i planificació de polítiques institucionals que contemplin de forma transversal el que és gènere i discapacitat i fomentin el treball entre les dones discapacitades". Com a altres mesures, des d'ICV s'ha proposat també que es fomenti el coneixement que és compatible treballar i cobrar una pensió de discapacitat i oferir cobertures socials a dones que no han tingut mai la possibilitat d'accedir al mercat laboral. Les dades sobre la precarietat laboral en el col·lectiu dels discapacitats s'emmarquen dins una jornada que, segons Enric Pardo, cap de llista d'ICV a Girona per les generals, "es destina a fer reflexionar la ciutadania a l'entorn del procés de globalització que estem vivint". Pardo ha matisat que "si aquest procés no es lliga amb una globalització democràtica que impedeixi abusos per part de les multinacionals, la conseqüència directa es deixa sentir en forma de precarietat laboral i, en el cas de Catalunya, amb la deslocalització d'empreses". En aquest sentit, aquest vespre ICV ha muntat una projecció al Museu del Cinema d'un documental, dirigit per Germán Reyes, que mostra la situació precària dels treballadors a Nicaragua. Pel que fa a la situació laboral que es viu a Catalunya, Marta Alberich, número 6 de la llista per les generals a Girona, ha destacat que des d'ICV es proposen mesures com "un model industrial basat en la petita i mitjana empresa enfortint la connexió entre la Universitat, els centres de recerca i el món empresarial i, pel que fa a les condicions laborals, la reducció dels contractes laborals temporals, la jornada de 35 hores i un salari mínim interprofesisonal de 660 euros".