ICV porta a la Sindicatura de Comptes suposades irregularitats en la gestió de societats municipals de Tortosa

Tortosa (ACN).- El grup municipal d'ICV ha demanat a la Sindicatura de Comptes que estudiï la comptabilitat de les societats municipals de l'Ajuntament de Tortosa durant l'exercici de 2011, principalment, GUMTSA, dedicada a la gestió urbanística, per l'existència de possibles irregularitats. El portaveu ecosocialista, Jordi Jordan, creu que l'equip de govern hauria intentat maquillar els comptes reals. D'una banda, denuncia que, d'acord amb l'interventor, una persona vinculada professionalment a la societat va efectuar la seva auditoria comptable. També apunta que aquesta auditoria no hauria alertat de l'estat financer real de la societat, que acumula un fons de maniobra de negatiu de 6,4 milions d'euros.
ICV porta a la Sindicatura de Comptes suposades irregularitats en la gestió de societats municipals de Tortosa

ICV porta a la Sindicatura de Comptes suposades irregularitats en la gestió de societats municipals de Tortosa

Tortosa (ACN).- El grup municipal d'ICV ha demanat a la Sindicatura de Comptes que estudiï la comptabilitat de les societats municipals de l'Ajuntament de Tortosa durant l'exercici de 2011, principalment, GUMTSA, dedicada a la gestió urbanística, per l'existència de possibles irregularitats. El portaveu ecosocialista, Jordi Jordan, creu que l'equip de govern hauria intentat maquillar els comptes reals. D'una banda, denuncia que, d'acord amb l'interventor, una persona vinculada professionalment a la societat va efectuar la seva auditoria comptable. També apunta que aquesta auditoria no hauria alertat de l'estat financer real de la societat, que acumula un fons de maniobra de negatiu de 6,4 milions d'euros.