Giscard d'Estaing presenta el primer avantprojecte de Constitució europea

La Convenció sobre el Futur d'Europa, presidida pel francès Valéry Giscard d'Estaing, ha presentat el primer avantproject de Constitució de la Unió Europea, que ha d'entrar en vigor el 2004. El projecte preveu, entre altres qüestions, la possibilitat que un país pugui abandonar la Unió, si ho desitja.
Giscard d'Estaing presenta el primer avantprojecte de Constitució europea
Brussel·les

Giscard d'Estaing presenta el primer avantprojecte de Constitució europea

La Convenció sobre el Futur d'Europa, presidida pel francès Valéry Giscard d'Estaing, ha presentat el primer avantproject de Constitució de la Unió Europea, que ha d'entrar en vigor el 2004. El projecte preveu, entre altres qüestions, la possibilitat que un país pugui abandonar la Unió, si ho desitja.
Actualitzat
El president de la Convenció sobre el Futur d'Europa, Valéry Giscard d'Estaing, ha presentat l'avantprojecte de Constitució europea que hauria de veure la llum, com a projecte encara, l'any 2003 per tal que els estats membres el discuteixin, l'aprovin i pugui entrar en vigor el 2004. El text defineix la futura Unió Europea com una unió d'estats europeus que conserven la seva identitat nacional, que coordinen estretament les seves polítiques a nivell europeu i que gestionen sobre el model federal certes competències comunes. Són una cinquantena d'articles on quedaran recollits els valors sobre els quals està fonamentada la unió, la seva futura arquitectura institucional i les seves competències. El document institueix la doble ciutadania per a tots els nacionals dels països membres; formalitza el principi que qualsevol competència no atribuïda per la Constitució europea a la Unió continua sent competència dels estats membres; proposa la possibilitat de constituir el "congrés dels pobles d'Europa" com una mena de segona cambra junt amb el Parlament Europeu; estableix que el pressupost de la Unió es financi íntegrament amb recursos propis i atenent al principi de l'equilibiri pressupostari, i, finalment, apunta la possibilitat d'establir un procediment de retirada voluntària de la Unió per part d'un estat membre.