Generalitat i ajuntament promouen la construcció de divuit habitatges de protecció oficial

El director general d'Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Damià Calvet, juntament amb l'alcalde del Masnou, Josep Azuara, ha firmat un conveni per a la construcció d'una promoció de divuit habitatges de protecció oficial al sector de Can Jordana d'aquesta població del Maresme. Aquesta actuació suposa una inversió total d'1,56 milions d'euros per part de la Generalitat.
Generalitat i ajuntament promouen la construcció de divuit habitatges de protecció oficial
El Masnou

Generalitat i ajuntament promouen la construcció de divuit habitatges de protecció oficial

El director general d'Arquitectura i Habitatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Damià Calvet, juntament amb l'alcalde del Masnou, Josep Azuara, ha firmat un conveni per a la construcció d'una promoció de divuit habitatges de protecció oficial al sector de Can Jordana d'aquesta població del Maresme. Aquesta actuació suposa una inversió total d'1,56 milions d'euros per part de la Generalitat.
Actualitzat
Es tracta d'un bloc plurifamiliar de planta baixa, més tres plantes, amb uns sis habitatges per replà de lloguer per a joves. A la planta soterrani es construiran aparcaments que aniran vinculats als habitatges, i a la planta baixa es projectarà un local comercial. En total, es preveu la construcció de divuit habitatges, d'uns 60 metres quadrats de superfície útil. El preu aproximat del lloguer mensual serà de 190 euros i, en el cas dels aparcaments, serà de 50 euros per plaça. La licitació es farà durant el primer trimestre del 2004 i les obres s'iniciaran en el segon trimestre. Els habitatges, segons el conveni, ha de quedar enllestits el tercer trimestre del 2005. Aquests habitatges seran de lloguer i es destinaran, preferentment, a famílies joves amb residència habitual i permanent o amb lloc de treball al municipi del Masnou. En la definició dels criteris d'adjudicació, hi participarà la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge i la Direcció General de Serveis Comunitaris, així com l'ajuntament. Pel que fa a l'adjudicació dels locals comercials, es tindrà en compte, amb caràcter preferent, les sol·licituds de la Generalitat de Catalunya i després les de la resta de les administracions públiques, que tindran prioritat sobre els altres adquirents o llogaters. Aquesta promoció s'inclou en el Programa d'Habitatge i Sòl 2000-2003 dissenyat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. D'acord amb aquest programa es preveu que durant aquest període s'iniciï la construcció de 10.651 habitatges, més de 2.200 dels quals, fins ara, ja s'han destinat a lloguer per a joves.